Zpráva

Členové Okresních sdružení hasičů převzali čestná uznání

Šest členů krajského Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska dnes převzalo z rukou hejtmana MSK Iva Vondráka čestná uznání za celoživotní zásluhy o rozvoj dobrovolné požární ochrany v Moravskoslezském kraji.

Oceněným poděkoval také ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje plk. Vladimír Vlček a náměstci starosty Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje Jan Dumbrovský, Richard Dudek a Stanislav Kotrc. Čestná uznání obdrželi:

JOSEF VAVRAČ, který je dobrovolným hasičem od roku 1958. Byl členem protipovodňového a hasičského sboru v Ostravě – Přívozu, celý svůj aktivní hasičský život byl ve funkci velitele sboru. Byl také dlouholetým velitelem okrsku č.1 a členem Okresní rady velitelů. Za svou hasičskou činnost byl oceněn celou řadou vyznamenání až po titul Zasloužilý hasič. Je nositelem odborností Hasič a Preventista II. stupně. V minulosti byl aktivní i jako rozhodčí v požárním sportu. V současné době je Čestným velitelem Sboru dobrovolných hasičů Přívoz a stále je členem Okresní kontrolní a revizní rady.

ZDENĚK SLÍPEK se aktivně zapojil do práce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce 1972, zpočátku jako člen jednotky a člen soutěžního družstva, později byl zvolen do výboru Sboru dobrovolných hasičů Leskovec do funkce jednatele, později pokladníka a starosty Sboru dobrovolných hasičů. Byl členem výkonného výboru okresního sdružení hasičů Opava a vedoucího Odborné rady vzdělávání. Bylo mu uděleno ocenění Sboru dobrovolných hasičů okrsku, okresního i krajského sdružení hasičů a medaile Sv. Floriána. Je předsedou okresní kontrolní a revizní rady ekonomického vzdělávání a je také členem okresní odborné rady vzdělávání.

ZDENĚK MITANA vstoupil do Sboru dobrovolných hasičů Bartošovice v roce 1974. Byl zvolen kulturním referentem ve výboru sboru a později zastával také funkci velitele Sboru dobrovolných hasičů Bartošovice. Je náměstkem starosty Sboru dobrovolných hasičů, členem výboru a preventistou okrsku a členem Okresní odborné rady prevence. Byl zvolen také do funkce vedoucího Okresní odborné rady prevence a členem Krajské odborné rady prevence Moravskoslezského kraje. Aktivně se zapojuje do činnosti sboru, okrsku a okresního sdružení hasičů Nový Jičín. Je držitelem odborností Vedoucí mládeže II., Strojník, Rozhodčí požárního sportu a mládeže, Preventista II., Hasič II. a Technik ochrany obyvatelstva a je nositelem medaile „Za mimořádné zásluhy“.

ZDENĚK SOSNA je členem Sboru dobrovolných hasičů Doubrava od roku 1972, kde působil jako strojník jednotky. Byl dlouholetým vedoucím mládeže a zároveň náměstkem starosty sboru. V roce 2000 se stal starostou Sboru dobrovolných hasičů Doubrava a rozhodčím požárního sportu a později také rozhodčím mládeže II. stupně. Od roku 2010 je také náměstkem starosty okresního sdružení hasičů Karviná. Je absolventem UNIVERZITY 3. VĚKU OBORU Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na VŠB-TUO, je také oprávněn nosit odznak odbornosti HASIČ ӏ. stupně sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska a odznak odbornosti preventista II stupně. Pracuje také v okrsku Orlová jako kronikář a je držitelem řady vyznamenání.

JAROMÍR ADAMUS je členem Sboru dobrovolných hasičů Řepiště od roku 1966. Byl velitelem jednotky požární ochrany obce a později také starostou sboru. Po dobu jeho působení ve sboru došlo k velkému rozvoji aktivit a k popularizaci hasičů mezi dětmi a mládeží. Aktivně se zapojil do činnosti dobrovolných hasičů v obci i okrese Frýdek-Místek a podílí se také na přeshraniční spolupráci s hasiči z Polska a Slovenska. Za svou záslužnou práci byl oceněn titulem Zasloužilý hasič. V současné době je vedoucím Okresní odborné rady prevence a členem Krajské odborné rady prevence, dále vedoucím Aktivu zasloužilých hasičů okresu a členem Krajského aktivu zasloužilých hasičů.

MILAN ZEHNAL je členem Sboru dobrovolných hasičů Huzová už 45 let. Za dobu svého působení v dobrovolné požární ochraně prošel mnoha funkcemi od starosty sboru až po starostu Okresního sdružení hasičů Bruntál. Z této funkce ze zdravotních důvodů odstoupil.


4. září 2017
frame-scrollup