Zpráva

Co přinesl studentům a učitelům mezinárodní projekt CIVEEL?

Zhodnocení všech přínosů projektu bylo hlavní náplní závěrečné konference, která se uskutečnila ve francouzském městě Metz na začátku července. Zúčastnili se jí zástupci všech partnerů, kteří na projektu dva roky pracovali. Do projektu se zapojili také firmy, které umožnily studentům během výměn vyzkoušet si své znalosti v praxi.

„Být partnerem v takovém projektu bylo pro nás a studenty nesmírně zajímavou zkušeností, která nás všechny posunula dál. Na začátku jsme měli pocit, že to nemůžeme zvládnout, ale povedlo se a jsme mnohem zkušenější a více si věříme nejen my učitelé, ale také naši studenti, kteří se účastnili vzájemných výměn,“ uvedl Tomáš Hrubec, učitel z Masarykovy střední školy zemědělské v Opavě.

Zástupci z dvanácti středních škol a tří různých regionů se shodli na tom, že projekt jim umožnil poznat, jak funguje výuka v jiných zemích, jak potřebné je nebát se komunikovat v cizím jazyce a jak obohacující je poznat kulturu a zvyky jinde v Evropě. Jeden ze studentů dodává: „Díky výměnám v rámci projektu jsem byl nucen překonat ostych a musel jsem vynaložit veškeré úsilí, abych se s přáteli z Francie a Polska domluvil anglicky. Bylo skvělé vidět, jak funguje v těchto zemích výuka, v některých věcech bychom se mohli inspirovat. Díky výměně si více věřím a možná zkusím studovat i v zahraničí.“

Projekt CIVEEL, jehož realizace začala na začátku září roku 2017 a po dvou letech je u konce, je financován z programu Erasmus+ ve výši 157 665 eur. Hlavním cílem projektu bylo zatraktivnit odborné vzdělání pro studenty a zvýšit uplatnění studentů na evropském trhu práce. Je velký předpoklad, že partnerské školy spolu budou spolupracovat i nadále. Na projektu se kromě odborných škol zaměřených na chemii, hotelnictví, zemědělství a dopravu podílely také regionální správy a to z Moravskoslezského kraje, francouzského regionu Grand Est a polského Lublinského vojvodství. „Chtěla bych vzkázat školám, aby se nebáli podobných projektů účastnit, posune vás to o velký krok dopředu,“ uzavřela své hodnocení Barbora Weissová, učitelka ze Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského v Ostravě.


15. července 2019
Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup