Zpráva

CRASH!!! Nová neobvyklá expozice v DOV vás vtáhne do děje dopravních nehod

Policie České republiky ve spolupráci s Dolními Vítkovicemi přichází s jedinečnou expozicí na téma dopravní bezpečnosti a nehod. Poutavou a interaktivní formou ukazuje, jak může i krátká chvíle nepozornosti ohrozit lidské zdraví a životy.

Expozice je k vidění symbolicky od pátku 13. září 2019 v prostorách Velkého světa techniky v Dolních Vítkovicích v Ostravě a umožní návštěvníkům vcítit se do situací, do kterých se díky své neopatrnosti může na cestách během chvíle nepozornosti dostat každý. Výstava zaujme nejen svým realistickým provedením, ale především myšlenkou přiblížit veřejnosti situace bezprostředně po dopravní nehodě. „Například budete moci zažít jízdu přímo v sedle motorky, která později havaruje, nebo jaké to je okamžitě zastavit nárazem do pevné překážky v určité rychlosti,“ říká ředitel Světa techniky Jakub Švrček.

Celá výstava je rozdělena hned do několika témat. K vidění budou místa dopravních nehod, způsobených jak řidičem motorového vozidla, cyklistou, chodcem, tak také řidičem motocyklu. Celou expozici emotivně umocní reálné zvukové a obrazové záznamy a především osobní příběhy účastníků či obětí dopravních nehod. 

„Asi to nebude příjemná podívaná. Ale skutečné dopravní nehody nejsou procházka růžovým sadem. Jsou šokující a drastické, často s fatálními následky. A je lepší je zažít virtuálně než v reálu. Věřím, že takto prožité emoce povedou návštěvníky k zamyšlení nad vlastní zranitelností, k větší opatrnosti a eliminaci chyb na našich silnicích, které obracejí naše životy vzhůru nohama,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Díky interaktivnímu doprovodnému programu a videoprojekcím bude výstava o mnoho zajímavější než běžné expozice na toto téma. V jejím závěru se můžou návštěvníci navíc také setkat například s nemocničním pokojem, kde se zachraňují životy po vážných následcích dopravních nehod. 

Celá koncepce je postavena tak, aby byla zajímavá a poučná zejména pro mladou generaci, určená je však pro celé rodiny a návštěvníky všech věkových kategorií, včetně menších dětí. Kdo jiný přece než odpovědný rodič by měl být při seznámení svého dítěte s tak vážným celospolečenským tématem, jakým je dopravní bezpečnost. Zároveň je výstava přizpůsobena a připravena pro návštěvu školních skupin tak, aby také v rámci školní výuky mohli děti, žáci a studenti lépe zažít téma dopravní bezpečnosti.

Cílem této výstavy je preventivně působit na všechny účastníky silničního provozu, aby pochopili, že unáhlené jednání na cestách má svá rizika, kterým lze však předcházet a odvrátit tak fatální následky.

Projekt CRASH!!! byl vytvořen za výrazné finanční podpory Moravskoslezského kraje a za spolupráce spolku Dolní Vítkovice. Na projektu se také sponzorsky podíleli: centrum bezpečné jízdy - Libros Ostrava, spol. s r.o, Car Tec Group a.s. a společnost Niceboy.


13. září 2019
frame-scrollup