Zpráva

Další krok při naplňování Memoranda o spolupráci s Opolským vojvodstvím

Dne 14. prosince 2017 proběhlo v prostorách univerzity v Opole vyhlášení vítězů 2. ročníku soutěže o nejzajímavější multimediální prezentaci na téma „Znám historii, kulturu a každodenní život našich sousedů – Čechů“, na jejíž organizaci se spolupodílel i Moravskoslezský kraj.

Této soutěže se zúčastnili žáci a studenti základních, středních a vyšších odborných škol, kteří si mohli připravit prezentace na témata nejen z české historie, místopisu, kultury, ale i z běžného života, např. o oblíbených českých jídlech. Mezi vítězné práce patřilo mimo jiné pojednání o podobnosti i rozdílech českých a polských přísloví a prezentace věnovaná hradu Pernštejn.

Zástupce mezinárodního oddělení odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Moravskoslezského kraje přečetl v polštině účastníkům pozdravný dopis hejtmana Moravskoslezského kraje I. Vondráka, ve kterém poděkoval přítomným účastníkům a organizátorům za dlouhodobý zájem o historii a život svých blízkých sousedů – Čechů a vyjádřil přesvědčení, že k dalšímu prohloubení jejich zájmu o Českou republiku přispěje i odměna pro vítěze - jednodenní výlet po Moravskoslezském kraji.

Předvedení vítězných prezentací a ocenění vítězů jednotlivých kategorií rámoval kulturní program, ve kterém zazněly i písně velkého propagátora česko-polských vztahů, písničkáře Jaromíra Nohavici.

frame-scrollup