Zpráva

Delegace Moravskoslezského kraje navštívila Žilinu

Na základě pozvání na  konci minulého roku nově zvolené předsedkyně Žilinského samosprávného kraje Eriky Jurinové navštívila ve čtvrtek 21. června delegace Moravskoslezského kraje vedená hejtmanem Ivo Vondrákem žilinský region. Po jednání v budově krajského úřadu v Žilině, na kterém byly projednány otázky možné spolupráce v oblastech regionálního rozvoje a cestovního ruchu, školství, evropských projektů, sociální oblasti,  inovacích a dalších, navštívila naše delegace ještě Budatínský hrad, jenž může sloužit jako příklad již úspěšně realizované spolupráce v rámci Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika, Česká republika.

„Žilinský kraj je našim sousedem, sdílíme společnou historii a dnes mnohdy čelíme obdobným výzvám. Bylo milé potkat se s paní předsedkyní Jurinovou a jejími kolegy. Zavzpomínal jsem si na chvíle strávené v mládí na slovenských horách a zároveň jsem byl potěšen současností. Těší mne, že řada našich škol velmi aktivně spolupracuje se slovenskými a na vzájemnou spolupráci nedá dopustit. Sdílení zkušeností v duálním vzdělávání, zatraktivnění technických oborů na středních školách nebo renesance učebních oborů jsou oblasti, kde si můžeme pomáhat a vzájemně se inspirovat. Při jednání jsme se věnovali i dalším tématům, ať už zatím nenaplněným ambicím Evropského sdružení územní spolupráce TRITIA, nebo společnému postupu v rámci evropské Platformy pro uhelné regiony v transformaci, či intenzivnější spolupráci v inovacích,“ okomentoval setkání hejtman Vondrák.

frame-scrollup