Zpráva

Delegace z Moravskoslezského kraje navštívila partnerské provincie v Číně

Ve dnech 16. – 23. června 2019 navštívila delegace našeho kraje vedená náměstkyní hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jarmilou Uvírovou a náměstkem pro sociální oblast Jiřím Navrátilem dvě provincie Čínské lidové republiky. Po podepsání Dohody mezi provincií Šan-si a Moravskoslezským krajem o navázání vztahu partnerských regionů v roce 2018 bylo cílem letošní návštěvy této provincie navázání konkrétní spolupráce v oblastech životního prostředí, sociálních záležitostí, kultury a školství. Členy delegace byla také ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Soňa Javůrková, zástupkyně ředitelky Moravskoslezské vědecké knihovny Monika Oravová a zástupce ředitele Wichterlova gymnázia Michal Vavroš.

Po příletu do Pekingu navštívila naše delegace velvyslanectví ČR, kde ji přijali zástupkyně velvyslance Klára Jurčová a pracovník ekonomického úseku Dalibor Jenne. Účelem této schůzky bylo informovat velvyslanectví o aktivitách Moravskoslezského kraje v Číně a zkoordinovat je se záměry naší ambasády.

Během svého pobytu v provincii Šan-si naše delegace navštívila v hlavním městě provincie Taiyuanu domov důchodců, spalovnu odpadů v Tongzhou Energy Company a jednala s vedením  Lihua Grand Hotelu o zabezpečení vzájemné výměny studentů gastronomických oborů. Byla dohodnuta 10denní praxe českých studentů v hotelu na podzim roku 2019, recipročně pak pobyt čínských studentů u nás na jaře v roce 2020. Delegace navštívila také městskou knihovnu Taiyuan Library, jednala s viceguvernérem Hu Yuting a dalšími funkcionáři z odborů školství, sociálních věcí, kultury a turistiky, zahraničních vztahů provincie a navštívila Univerzitu Šan-si a Shanxi Experimental Secondary School. Vedení Shanxi Experimental Secondary School projevilo zájem zapojit se do společných projektů navrhovaných Matičním a Wichterlovým gymnáziem.

Z provincie Šan-si se ve čtvrtek 20. 6. 2019 delegace přemístila do Nankingu, hlavního města provincie partnerské provincie Ťiang-su, kde navštívila Nanjing Museum, v němž se seznámila s historií provincie. Poté část delegace navštívila čističku odpadních vod a absolvovala jednání s pracovníky odboru ekologie a životního prostředí provincie Ťiangsu, druhá část delegace jednala se zástupci odboru školství provincie. Na programu bylo také jednání s viceguvernérem provincie zodpovědným za kulturu.

V pátek 21. června navštívila delegace městskou a zároveň regionální knihovnu Nanjing Library, která je třetí největší v Číně, jejíž vedení projevilo velký zájem o spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou. Poté následovalo jednání se zástupci nankingské University of the Arts a návštěva jejího kampusu. Také její vedení projevilo velký zájem o spolupráci, ještě v průběhu pobytu delegace v Číně jsme obdrželi návrh memoranda o spolupráci University of the Arts a Janáčkovou konzervatoří. Následně proběhla návštěva domova pro seniory spojená s jednáním se zástupci odboru sociálních věcí provincie Jiangsu. Na závěr dne se uskutečnilo jednání s předsedou zahraničního výboru Lidového shromáždění provincie Jiangsu panem Si Jinquan, který projevil zájem o návštěvu MSK na podzim letošního roku. Po sobotní prohlídce Šanghaje pak delegace odletěla zpět do České republiky.

"Návštěvu našich partnerských provincií považuji za úspěšnou, došlo k navázání kontaktů mezi kulturními institucemi a školami obou zemí, a tím vytvoření podmínek pro přímou spolupráci jejich zaměstnanců a studentů. Zároveň mne zaujalo, že v rámci snahy o zlepšení životního prostředí byl v čínských městech vyhlášen zákaz provozu jednostopých vozidel se spalovacím motorem, a tudíž všude bylo vidět v provozu pouze elektroskútry," zhodnotila zahraniční návštěvu náměstkyně hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová.


19. července 2019
Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup