Zpráva

Divadlo loutek Ostrava se představilo v Rusku

Na základě pozvání partnerského regionu Vologodská oblast Ruské federace, se kterým je uzavřené partnerství již od roku 2005, měl náš region možnost prezentovat  tvorbu našich umělců na mezinárodním divadelním festivalu Hlasy historie. 14. ročník této divadelní přehlídky se poprvé „otevřel“ také loutkovým divadlům. Moravskoslezský kraj úspěšně reprezentovalo Divadlo loutek Ostrava se svým ztvárněním pohádky Perníková chaloupka v režii Václava Klemense. Celkem odehrálo dvě představení – jedno ve městě Vologdě a jedno v městě Čerepovec. I když zde byla jistá jazyková bariéra, podařilo se díky výtvarnému ztvárnění scény a zejména hereckým výkonům vtáhnout ruské děti do děje pohádky.

Kromě Divadla loutek navštívila náš partnerský region také delegace vedená 1. náměstkem hejtmana kraje Lukášem Curylem, který v rámci našeho kraje zodpovídá za oblast kultury. Na jednáních, která se uskutečnila s vedením Vologodské oblasti, se prezentoval i odbor kultury a památkové péče s nabídkou možné spolupráce zejména v oblasti památkové péče, výměn výstav či účasti ruských folklorních souborů na různých festivalech resp. vzájemných recipročních kulturních projektech. Během pobytu ve Vologodské oblasti naše delegace měla možnost poznat zdejší kulturní prostředí a podmínky a možnosti výměny zkušeností z různých oblastí kultury a památkové péče.  

frame-scrollup