Zpráva

Hejtman kraje přijal velvyslance Německa a Kanady

U příležitosti Dnů NATO a Vzdušných sil Armády České republiky, největší bezpečnostní akce ve střední Evropě, navštívili Ostravu velvyslanci Spolkové republiky Německo a Kanady.

Jednalo se zejména o zdvořilostní návštěvy, nicméně oba velvyslanci projednávali na setkání s hejtmanem kraje také konkrétní projekty.

J. E. p. Christoph ISRANG, německý velvyslanec, se velmi intenzivně zabýval možnostmi výuky němčiny na středních školách v našem regionu a její podporou, dále ekonomickou a politickou situace v kraji. Německo pro nás představuje velmi strategického partnera, v České republice působí zhruba 3 500 – 4 000 německých společností a Česká republika je pro Německo 10. nejvýznamnějším obchodním partnerem. I proto se z dlouhodobého hlediska velvyslanectví SRN a také Rakouska snaží ve společném úsilí propagovat výuku německého jazyka prostřednictvím projektu: šprechtíme.cz. Tady již Moravskoslezský kraj začíná podnikat první kroky a ve spolupráci se středními školami chce na tento projekt navázat. Cílem je nastartovat intenzivní spolupráci českých a německých středních škol, rovněž i formou studijních jazykových pobytů za podpory našeho regionu.  

V Německé spolkové republice již máme intenzivní kontakty v rámci partnerské spolupráce s regionem Severní Porýní - Vestfálsko. Je to region, který měl podobnou průmyslovou minulost jako náš kraj a úspěšně prošel restrukturalizací. Proto je vzhledem k plánům v oblasti inovací a smart technologií a zkušenostem z procesu restrukturalizace pro nás vhodné spolupráci dále rozvíjet.

J.E. p. Christoph ISRANG, německý velvyslanec, se během své dvoudenní návštěvy v Moravskoslezském kraji setkal ještě s primátorem města Ostravy, vedl jednání s představiteli firmy Brose v Kopřivnici a v neposlední řadě navštívil technickou památku – Dolní oblast Vítkovice.  

Kanadská velvyslankyně J. E. BARBARA C. RICHARDSON již navštívila nás region v loňském roce u příležitosti Dnů Kanady v našem regionu. Při rozhovoru s hejtmanem I. Vondrákem se soustředila zejména na obchodní a ekonomickou spolupráci, kdy již při minulé návštěvě sdělila, že by uvítala větší aktivitu kanadských firem v kraji, protože vnímá, že kanadské aktivity jsou i v rámci celé ČR spíše neviditelné. S hejtmanem kraje se shodli na podpoře spolupráce v byznysu, vzdělávání, kultuře i cestovním ruchu.

frame-scrollup