Zpráva

Hejtman kraje se setkal s britským velvyslancem

V pondělí 3. prosince 2018 se hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák setkal s velvyslancem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice J. E. Nicholasem Stewartem ARCHEREM.

Velvyslanec byl do své funkce jmenován v lednu 2018 a jednalo se o jeho vůbec první oficiální návštěvu Moravskoslezského kraje a Ostravy.

Hejtman kraje představil postupnou změnu inovativní infrastruktury v regionu, ke které přispívá v loňském roce založené Moravskoslezské inovační centrum v kontextu Regionální inovační strategie a příchodu průmyslu 4.0. Hejtman také zmínil téma vzdělávání, které vnímá jako velmi důležité. Na univerzitách je to především téma internacionalizace a rozvoj nových interdisciplinárních oborů, jako je mechatronika nebo biomedicína anebo využití superpočítačového centra při VŠB-TUO, a to jak univerzitním, tak zejména korporátním sektorem. V oblasti středního vzdělávání by Moravskoslezský kraj do budoucna rád vyslal naše učitele anglického jazyka či samotné studenty středních škol, jejichž je kraj zřizovatelem, na intenzivní jazykové kurzy na univerzity do Velké Británie.

V průběhu setkání velvyslanec s hejtmanem hovořili mimo jiné také o Brexitu a dopadům na obchodní výměnu a probíhající spolupráci. Debata se také stočila k aktuálnímu tématu, a sice k prodeji ostravské hutě ArcelorMittal britské společnosti Liberty House. Velvyslanec se zajímal, proč je akvizice ostravské hutě britskou společností Liberty House negativně vnímána v kraji, potažmo v České republice. Podle hejtmana kraje svou roli hraje, mezi řadou dalších aspektů, uváděná výše plánovaných investic nového vlastníka. Avizované investice by byly nejnižší v přepočtu na vyrobenou tunu, ať už v porovnání s předchozím vlastníkem nebo s porovnatelnými investicemi do modernizace výroby v hutním odvětví v Evropě.

frame-scrollup