Zpráva

Hejtman kraje se setkal se slovenským velvyslancem

V úterý 26. února 2019 se hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák setkal s velvyslancem Slovenské republiky v České republice J. E. Petrem Weissem.

Jednalo se o opakovanou návštěvu slovenského velvyslance v regionu, kterého živě zajímala situace jak z pohledu transformace regionu a výzev, kterým čelí (útlum těžby uhlí, situace kolem prodeje ostravské huti ArcelorMittal), tak z hlediska potřeb např. při dobudování infrastruktury v návaznosti na rozvoj spolupráce se sousedním Slovenskem, ale i s Polskem a příhraničními regiony.

Hejtman zmínil témata, která aktuálně řešíme a sondoval možný společný postup a podporu v získávání zdrojů v rámci tzv. uhelné platformy.  Platforma pro uhelné regiony v transformaci je iniciativa Evropské unie, která má usnadnit strukturálně postiženým regionům projít transformační fází, v případě MS kraje při postupném útlumu těžby nerostných surovin a navázaného těžkého průmyslu. Kraj zde aktuálně řeší otázky rekultivace pohornické krajiny nebo nové energetiky (využití metanu, koksárenského plynu při výrobě vodíku jako alternativní čisté energie). Velvyslanec komentoval, že platforma by mohla na Slovensku zajímat především Trenčianský kraj a navrhl, že by se společný postup mohl zakotvit v premiérské deklaraci při plánovaném setkání vlád obou zemí na podzim tohoto roku.

frame-scrollup