Zpráva

Hejtman opět rozdal ceny za společenskou odpovědnost

Moravskoslezský hejtman Miroslav Novák předal ceny za společenskou odpovědnost za loňský rok.

Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo v úterý 5. dubna 2016 v ostravském Clarion Congress hotelu. Do letošního sedmého ročníku soutěže, kterou vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR, se přihlásilo rekordních 70 uchazečů – firmy, obce a společnosti veřejného sektoru.

„Všem vítězům jsem předal ocenění v podobě plastiky s názvem Nositel. Je zhotovena z lité porcelánové hmoty na dřevěném podstavci, v limitované sérii ji vyrobil sochař Jan Šnéberger. Společenskou odpovědnost vnímám jako konání spravedlnosti ke všemu, všem, včetně sebe, kdy člověk vyváží všechny stránky svého konání a učiní něco navíc,“ řekl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

V kategorii obcí s rozšířenou působností v soutěži o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2015 zvítězilo stejně jako v loňském roce město Kopřivnice, mezi ostatními obcemi si nejvyšší cenu odnesla obec Otice. Z firem do padesáti zaměstnanců obsadila první místo společnost Park Inn by Radisson Hotel Ostrava; (Orchard Hotel a.s.). V kategorii do 250 zaměstnanců zvítězila společnost Technické služby Opava s. r. o. Absolutním vítězem v kategorii firem nad 250 zaměstnanců se stala společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. V předloni nově zřízené kategorii „organizace veřejného sektoru“ získaly 1. místa spolek Družstvo NAPROTI (podkategorie do 50 zaměstnanců) a Nemocnice ve Frýdku - Místku, p. o. (podkategorie nad 50 zaměstnanců).

„Je důležité vyzdvihnout a poděkovat podnikatelským subjektům a organizacím za to, že dělají pro kraj, pro občany více, než jim ukládá legislativa. To je podstata společenské odpovědnosti – poskytovat výrobky či služby svému okolí, a to podle standardů, které jdou nad rámec povinnosti. Jsem rád, že se do soutěže letos přihlásil rekordně vysoký počet soutěžících, dokonce několikanásobný počet oproti soutěžícím v celonárodní soutěži. Jejich zájem je pro mě potvrzením, že nejsme k vlastní budoucnosti lhostejní,“ uvedl hejtman Miroslav Novák.

Soutěž, která se koná od roku 2008, byla letos opět rozdělena do tří hlavních kategorií - podnikatelské subjekty, obce, organizace veřejného sektoru. Ty se dále členily podle počtu zaměstnanců nebo působnosti obcí. Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností.

Vítězové obdrželi plastiku s názvem Nositel, která je zhotovena z lité porcelánové hmoty na dřevěném podstavci. Autorem je sochař Jan Šnéberger. Cena má motto A. de S. Exupéryho: „Všechny cesty vedou k lidem“.

Vítězové soutěže Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2015

kategorie „podnikatelské subjekty (firmy)“:

  • do 50 zaměstnanců – Park Inn by Radisson Hotel Ostrava; (Orchard Hotel a.s.).
  • do 250 zaměstnanců – Technické služby Opava s. r. o.
  • nad 250 zaměstnanců – Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.

kategorie „organizace veřejného sektoru“:

  • do 50 zaměstnanců – Družstvo NAPROTI
  • nad 50 zaměstnanců – Nemocnice ve Frýdku - Místku, p. o.

kategorie „obce“:

  • obce s rozšířenou působností – Město Kopřivnice
  • ostatní obce – obec Otice

Kdo jsou letošní vítězové:

Park Inn by Radisson Hotel Ostrava spolupracuje s Centrem sociálních služeb Ostrava – střediskem náhradní rodinné péče, podporuje mladé sportovce a rozvoj sportu dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji. Pro své zaměstnance připravuje speciální školení, například přípravu na krizové situace, které mohou v hotelu nastat. Pro hosty má hotel k dispozici kola a cyklistické přilby, zapůjčuje je zdarma.

Technické služby Opava - společnost je vítězem Národní ceny za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně v kategorii Malý a střední podnik. Společnost je také členem Národní sítě Global Compact ČR. Pravidelně vyhodnocuje rizika, zjišťuje jejich příčiny a zdroje. Nově také zřídila post pracovníka kontroly a vnitřního auditu – mimo jiné kontroluje dodržování rovných příležitostí na pracovišti a lidských práv.

Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK), společnost, jejímž hlavním posláním je zajištění plynulé dodávky kvalitní pitné vody občanům statutárního města Ostrava. Společnost navrhla a sestrojila originální „vodní brány“, které pomáhají zmírnit dopady tropického léta ve městě. Jde o speciální trysky, které mění vodu ve vodní mlhu. Společnost si stanovila také nová pravidla etiky v dodavatelských vztazích a vysílá zaměstnance na zahraniční pracovní cesty.

Družstvo Naproti se díky svému Mléčnému baru, kavárny v centru Ostravy, již našlo své místo v srdci Ostravanů. Své vynikající domácí zákusky a jiné dobroty vyrábí z produktů od místních dodavatelů. Pracovní oděvy si nechávají prát v chráněné dílně-prádelně, která používá výhradně ekologické prací prostředky. Zaměstnanci absolvovali v posledních třech letech týdenní studijní pobyty ve Francii a Itálii. Mléčný bar NAPROTI zaměstnává 9 lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním z celkového počtu 12 zaměstnanců (před třemi lety zaměstnávali pouze 3 tyto osoby). Na tréninkovém pracovišti v provozovně poskytují ve spolupráci s Úřadem práce přípravu na práci dlouhodobě nezaměstnaným osobám se zdravotním postižením tak, aby získali potřebnou praxi, která rozšíří jejich možnost získat pracovní uplatnění.

Nemocnice ve Frýdku-Místku modernizuje své pracovní prostředí, například loni v srpnu otevřela nový pavilon chirurgických oborů. Známé jsou také její rehabilitační programy - péče o inkontinentní pacienty, předporodní příprava, Vojtova metoda a další. Zahájila také projekt „Aby nás záda nebolela“ s cílem minimalizovat fyzickou zátěž zdravotníků při manipulaci s pacientem. V nemocnici se také starají o bezpečnost zaměstnanců, školí je v prvcích sebeobrany a v jednání s agresivním pacientem. Pro rok 2016 mají v plánu vybavit zdravotní sestry všech lůžkových pracovišť bezpečnostními tlačítky pro přivolání pomoci v případě ohrožení nebo napadení agresivním klientem. S tím souvisí navázaní spolupráce s bezpečnostní službou či policií.

Město Kopřivnice se stalo loňským i předloňským vítězem Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. V rámci projektu „Mladí městu Kopřivnice“ nabízí město mladým lidem ve věku od 16 do 19 let letní brigády, které jsou spojeny s údržbou města. V roce 2015 sbírali zaměstnanci městského úřadu společně s obyvateli města a organizacemi víčka od PET lahví. Výtěžek z jejich prodeje byl určen pro nemocnou Adélku. Za celý rok se podařilo nasbírat přes 1500 kg víček.

Obec Otice leží v těsném sousedství statutárního města Opavy. Zaměstnanci obecního úřadu mají spoustu benefitů, které vyvažují jejich osobní a pracovní život. Za zaměstnance na jejich pozice v nepřetržitém provozu v případě nutnosti nastupuje i starosta.

Soutěžící, kteří se aktivně zabývají společenskou odpovědností a umístili se na 2. až 5. místě (pořadí podle abecedy; souhrnně za všechny podkategorie, které se odvíjejí od počtu zaměstnanců):

Podnikatelské subjekty (firmy)

Automaty Kavamat Vending s.r.o.

BONATRANS GROUP a.s.

Brose CZ spol. s r.o.

CPI Hotels, a. s.; provozní jednotka: Clarion Congress Hotel Ostrava

DC VISION, s.r.o.

IVG Colbachini CZ s.r.o.

JK TRANS s.r.o.

Kateřinská Hotel, s.r.o.; Hotel Mercure Ostrava Center

MARLENKA international s.r.o.

OZO Ostrava s.r.o.

TELE DATA SYSTEM, spol. s r.o.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Obce

Bruntál

Horní Bludovice

Klimkovice

Krnov

Nový Jičín

Rychvald

Studénka

Vítkov

Organizace veřejného sektoru

LIGA o. p. s.

MENS SANA, o.p.s.

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Stránské z. s.

TRIANON, z. s.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o.


6. dubna 2016
frame-scrollup