Zpráva

Hejtman s náměstkyní „vyučovali“ studenty středních škol

Studenti sedmi krajských středních škol se na chvíli stali krajskými náměstky i hejtmanem kraje.

Tyto role si mohli vyzkoušet při návštěvě krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Ve dvou „vyučovacích“ hodinách byla pro 70 studentů připravena komentovaná prohlídka pracovny hejtmana a místnosti, v níž zasedají krajští radní. V sále krajského zastupitelstva na ně čekala prezentace o Moravskoslezském kraji a krajském úřadu i vědomostní kvíz. „Vyučujícími“ se na chvíli stal hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a náměstkyně hejtmana Věra Palková. Studenti pak v roli náměstků pro jednotlivé resorty zužitkovali to, co se naučili, při odpovídání na dotazy hejtmana, náměstkyně, spolužáků i tisku.


3. února 2016
frame-scrollup