Zpráva

Hejtman se setkal s novou generální konzulkou Polské republiky v Ostravě

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák se ve čtvrtek 7. února 2019 setkal s Izabellou Wołłejko-Chwastowicz, která je od počátku února generální konzulkou Polské republiky v Ostravě.

Hejtman s konzulkou projednal dvě nejžhavější témata, která máme zájem rozvíjet nebo řešit. Deklaroval zájem o spolupráci na projektu, který by umožnil splavnění toku Odry z Polska nejen k hranicím s Českou republikou, ale ideálně až do Ostravy. V tom případě by se, kromě využití v cestovním ruchu a při přepravě zboží, otevřela reálná možnost pro přepravu zkapalněného plynu, jenž by umožnil výrobu vodíku, o čemž se uvažuje v rámci regionem nově připravované energetické koncepce. Finanční prostředky by šly reálně získat z tzv. uhelné platformy zaměřené na regiony, kde dochází nebo bude docházet k útlumu těžby uhlí. Druhým tématem pak byla oblast životního prostředí a znečištění ovzduší, které zejména při zimních inverzích trápí občany na obou stranách Hornoslezské pánve. Poukázal na zpřísněné limity průmyslovým podnikům, které musely investovat do zelených technologií a na systém výměny lokálních topenišť domácností tzv. kotlíkových dotací v rámci kterých už bylo v Moravskoslezském kraji vyměněno přes 17 tisíc kotlů.

Generální konzulka zmínila, že má v plánu pořádat pracovní snídaně, na které bude zvát zainteresované strany napříč profesním spektrem od rektorů univerzit po zástupce podnikatelského sektoru. S hejtmanem se shodla na důležitosti podpory technického vzdělávání a na kultivaci a podpoře malého a středního podnikatelského stavu.

Paní generální konzulka Izabella Wołłejko-Chwastowicz je mimo jiné absolventkou Karlovy univerzity v Praze a hovoří plynně česky. V letech 2012 – 2016 působila jako poradkyně polského velvyslanectví v Praze. Má řadu zkušenosti z regionální úrovně v oblasti státní správy i samosprávy.

frame-scrollup