Zpráva

Hejtman se setkal s velvyslancem Švýcarské konfederace

Na konci října přijel do našeho kraje velvyslanec Švýcarské konfederace J. E. Dominik Furlgler. Během své pracovní cesty navštívil významné švýcarské firmy působící v našem kraji a také Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Při setkání s hejtmanem kraje Ivo Vondrákem v pátek 25. 10. 2019 velvyslanec ocenil progresivitu rozvoje našeho regionu.

Hejtman velvyslanci krátce představil náš kraj a projekty, na kterých aktuálně pracujeme a které podporujeme. Zmínil především přeměnu našeho regionu z průmyslového srdce republiky na region podporující inovace a nová, chytrá řešení pro lepší život v kraji. K uskutečňování tohoto cíle vzniklo například Moravskoslezské inovační centrum nebo společnost Moravskoslezské Investice a Development.

Velvyslanec Švýcarské konfederace ocenil neustálý rozvoj našeho regionu. Nastínil také otázku nakládání s odpady a výstavby spalovny odpadů. Uvedl, že ve Švýcarsku spalovny fungují a je to praktičtější než neustále se rozšiřující skládky.

Hejtman se s velvyslancem shodl na tom, že je potřeba zaměřit se na propojení firem a odborných škol a podpořit tzv. duální odborné vzdělávání. Z mnoha firem zaznívá, že je v České republice stále složitější najít kvalifikované zaměstnance. Početně může být učňů i dostatek, ale neumějí to, co by umět měli, praktické vzdělávání totiž probíhá zpravidla ve školních dílnách a jen zřídka v samotných firmách. Ve Švýcarsku tato spolupráce mezi podniky a školami funguje velmi dobře a jeví se jako efektivní nástroj pro budoucí zaměstnávání absolventů. Jako jedna z možností spolupráce se Švýcarskem může být právě uskutečnění poznávací cesty s cílem získat informace o tom, na jakých principech jsou duální systémy odborného vzdělávání založeny a jak v praxi fungují. Na základě takovýchto poznatků a zkušeností by mohlo vedení kraje lépe realizovat podobný systém u nás. Možnosti spolupráce jsou také v oblasti kultury, v tomto týdnu se uskutečnil Festival německy mluvených filmů, který by se v dalších ročnících mohl rozšířit i do Moravskoslezského kraje. 


25. října 2019
frame-scrollup