Zpráva

Hejtman se setkal s velvyslancem Ukrajiny

V pondělí 8. dubna 2019 hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák přijal velvyslance Ukrajiny J. E. Jevhena Perebyjnise. Jevhen Perebyjnis již několikrát navštívil náš kraj, byla to však jeho první cesta v pozici velvyslance. Velvyslanec má zájem podporovat meziregionální spolupráci a s ohledem na průmyslovou tradici našeho kraje navrhl rozvíjet spolupráci s obdobně průmyslově orientovaným regionem Dnipropetrovskou oblastí, která je druhou největší a nejlidnatější ukrajinskou oblastí. Velvyslanec zároveň zmínil, že podepsaná asociační dohoda s EU a zóna volného obchodu vytvářejí v novodobé historii země ty nejlepší podmínky pro obchod a investování na Ukrajině. Dále zmínil, že si přeje posílit přítomnost Ukrajiny v České republice a také v Moravskoslezském kraji. Jako nosné oblasti pro spolupráci uvedl kulturu, sport a obchodně-ekonomickou oblast. Zároveň by pro podporu ukrajinské komunity v našem kraji chtěl podpořit vytvoření oficiálního sdružení zastupujícího ukrajinskou menšinu a také naznačil, že velvyslanectví zvažuje zřízení honorárního konzulátu v Moravskoslezském kraji.

Hejtman konstatoval, že sice v současné době využíváme vzdělanou pracovní sílu z Ukrajiny, zejména mladé lékaře a další zdravotnický personál, ale přesto si uvědomujeme, že takto odčerpávat vzdělané lidi z Ukrajiny není tím nejšťastnějším řešením. Nicméně vyslovil domněnku, že v případě, že se na Ukrajině zlepši ekonomická situace a lidé se se získanými zkušenostmi budou vracet zpátky do země, může to být v konečném důsledku pro Ukrajinu přínosem. Podle hejtmana je dobře, když mladí lidé vyrazí do světa za zkušenostmi. Stejně tak je ale důležité, aby měli zájem se po čase vrátit a získaný rozhled a znalosti zase regionu vraceli. To vše podle něj za předpokladu, že v kraji najdou odpovídající uplatnění. „A to je jednou z priorit vedení Moravskoslezského kraje, které se cíleně snaží, aby region byl pro obyvatele atraktivním. A sice ať už se jedná o krajem podporované aktivity zaměřené na podporu inovativního prostředí, rozvoj podnikání, vytváření podmínek pro kvalitní vzdělávání, vznik nových oborů anebo péčí o celkovou infrastrukturu v regionu, od kvalitní veřejné dopravy až po možnosti pro bohaté volnočasové kulturní a sportovní vyžití“, okomentoval uskutečněné jednání hejtman.

frame-scrollup