Zpráva

Jak se u nás žije a pracuje?

To měli možnost poznat francouzští studenti, kteří během měsíce června vykonávali svou odbornou stáž v podnicích a institucích v našem kraji. Reciproční výměny studentů jsou jednou z oblastí dlouholeté spolupráce s regionem Grand Est ve Francii.

Na začátku června dorazilo do hlavního města kraje deset studentů ze střední školy v Épinalu, francouzského města ležícím v partnerském regionu našeho kraje Grand Est. Odborné stáže Francouzů se u nás realizují každoročně na konci školního roku a na oplátku od nás vyjíždí vybraní studenti na celý školní rok studovat francouzskou střední školu v rámci programu Rok ve Francii. Na hledání podniků a organizací pro stážisty se podílí krajský úřad a střední škola EDUCA v Novém Jičíně. Stáže jsou financovány z evropského programu Erasmus+.

„Rád bych poděkoval firmě Pactra v Hnojníku, Lázním Darkov v Karviné a Francouzské alianci v Ostravě, že umožnili mladým lidem z našeho partnerského regionu poznat fungování firmy a podílet se na jejím chodu. Oceňuji přátelský a profesionální přístup všech, kteří se stážistů ujali. Francouzi odjížděli nadšení a spokojení a to je základem každé úspěšné spolupráce,“ komentoval stáže náměstek hejtmana kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny. I na krajském úřadě absolvovala svou stáž jedna ze studentek, která se podílela na přípravě praktického semináře pro letošní vybrané studenty do programu Rok ve Francii. Studentům ve své prezentaci prozradila, jak se žije ve Francii, jaké jsou v této zemi zvyky a na co se před odjezdem připravit. Stážistka také vysvětlila, jak funguje francouzský školský systém a jak probíhá výuka.

Studentky, které během června pobývaly v Karviné, se setkaly s českými studenty karvinského gymnázia a společně besedovali o rozdílech mezi francouzskou a českou kulturou, školstvím a životě mladých lidí v obou zemích. Pro některé studenty to bylo vůbec poprvé, co se setkali s rodilými Francouzi.


10. června 2019
Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup