Zpráva

Korea Business Forum

Ve středu 8. 11. 2017 uspořádala v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Česko-korejská společnost ve spolupráci Krajskou hospodářskou komorou MSK seminář o ekonomice a obchodu s Korejskou republikou nazvaný Korea Business Forum.

Desítky zájemců o podnikání s Koreou se v úvodním slovu zástupce KÚ MSK N. Afany seznámily s historií a současností spolupráce kraje korejskými firmami. Ředitelka Krajské hospodářské komory MSK Natálie Šitavancová je obeznámila s tím, jak jim díky partnerství v poradenské síti Enterprise Europe Network může komora pomoci při vyhledávání korejských obchodních partnerů. Lukáš Mikeska, prezident Obchodní komory při Česko-korejské společnosti informoval posluchače o aktuální ekonomické a politické situaci země a z toho vyplývajících exportních a investičních příležitostech. Své zkušenosti s korejskými firmami působícími v ČR, korejskou kulturou a obchodními zvyklostmi korejských partnerů předala účastníkům Fóra Jana Chamrová, ředitelka Česko-korejská společnosti.

Závěr této úspěšné akce pak byl věnován osobním konzultacím s přednášejícími.

frame-scrollup