Zpráva

KRAJ PŘISPĚJE NA PROVOZ ZÁCHYTKY MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA 3,68 MILIONŮ

Zhruba 32 milionů korun stojí roční provoz čtyř protialkoholních záchytných stanic v Moravskoslezském kraji. Krajští zastupitelé dnes (20. 6.) rozhodli o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na provoz protialkoholní záchytné stanice Městské nemocnici Ostrava. Dotace je určena na mzdy zaměstnanců záchytky. Z krajského rozpočtu budou pro tyto účely vyčleněny 3,68 milionu korun.

Tři záchytky jsou součástí zdravotnických zařízení, jejichž zřizovatelem je kraj (Nemocnice ve Frýdku-Místku, dvě pod Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje v Opavě a Karviné). Čtvrtou záchytku provozuje Městská nemocnicí Ostrava, která je příspěvkovou organizací města Ostravy. Kraj ze svého rozpočtu přispívá na zajištění provozu záchytky ve frýdecko-místecké nemocnici 6 miliony korun. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje zajišťuje tuto službu z finančního příspěvku, který na provoz dostává od kraje.

„Kraj se na financování provozu sítě protialkoholních záchytných stanic podílí formou provozních příspěvků, Městské nemocnici Ostrava poskytuje finance z rozpočtu kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace. V loňském roce využilo v našem kraji služeb záchytky zhruba 6400 klientů,“ říká náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Martinek. Dodává, že výše poplatku za "pobyt" je u jednotlivých záchytných stanic rozdílná. U pracovišť Záchranné služby MSK činí 600 až 900 korun, „nocleh“ v nemocnici ve Frýdku-Místku přijde klienta na 2300 korun a v Městské nemocnici Ostrava na 2000 korun.

V roce 2010 skončilo na Protialkoholní záchytné stanici Městské nemocnice Ostrava 2 218 lidí, v roce 2011 šlo o 2 151 klientů a v roce 2012 zde přenocovalo 2 049 podnapilých. Ne všichni klienti však za svůj pobyt zaplatí. Pohledávky za neuhrazené poplatky každým rokem překročí 3 miliony korun.

Rekordmanem v počtu pobytů je muž, který na „ostravské“ záchytce pobyl už 174 krát. Jiný klient zde skončil loni celkem 29 krát, jeho bratr pak v témže roce „využil“ záchytku 26 krát.

frame-scrollup