Zpráva

Krajská tripartita: Lékařská fakulta OU by měla být zachována

Rada hospodářské a sociální dohody (tripartita) Moravskoslezského kraje trvá na zachování Lékařské fakulty na Ostravské univerzitě. Toto usnesení přijalo předsednictvo krajské tripartity na svém mimořádném zasedání v pátek 19. července.

„Ostravská univerzita má jedinou Lékařskou fakultu v Moravskoslezském kraji. Její zachování považuji za klíčové nejen kvůli podpoře zdravotní péče v našem kraji, ale i z hlediska celkového rozvoje našeho regionu. Všichni pevně věříme, že Rada Národního akreditačního úřadu nakonec akreditaci neomezí,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák, který je členem Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje.

„Lékařská fakulta na Ostravské univerzitě je pevným článkem vysokoškolského vzdělávání, který v našem kraji musí zůstat zachován,“ dodal předseda krajské tripartity a vládní zmocněnec pro strukturálně postižené kraje Jiří Cienciala.

Lékařské fakultě hrozí omezení akreditace pro obor Všeobecné lékařství, na který by nemohla přijímat nové studenty. Vyplývá to ze zprávy komise Národního akreditačního úřadu, která na fakultě kontrolovala průběh přijímacího řízení a shledala v něm určitá pochybení. Univerzita následně upravila systém přijímacích zkoušek, a nyní čeká na pravomocné rozhodnutí Rady Národního akreditačního úřadu.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity je jednou z šesti fakult této vysoké školy. Vznikla v roce 2010 přeměnou Fakulty zdravotnických studií.


22. července 2019
frame-scrollup