Zpráva

Krajský úřad má interní audit na špičkové mezinárodní úrovni

Interní audit Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je ve shodě s mezinárodními standardy. Potvrdil to certifikát, který úřad v těchto dnech získal od auditorské společnosti BDO Audit. Krajský úřad má toto prestižní osvědčení jako jediné hejtmanství v republice.

Úkolem interního auditu je posilovat spolehlivost a vysokou profesionalitu úřadu, který zajišťuje občanům veřejnou službu. „Jsem rád, že se opět potvrdilo, že je interní audit našeho úřadu na tak vysoké úrovni, že si zaslouží certifikát celosvětově působící profesní organizace The Institute of Internal Auditors. Interní auditoři nám pomáhají zvyšovat kvalitu správy a řízení krajského úřadu a dělají to důkladněji, než jim ukládá zákon. Tuto podporu považuje celé vedení krajského úřadu za důležité, bez spolupráce s interními auditory by úřad nešlapal jako hodinky,“ vysvětlil ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza a upozornil, že interní auditoři při své činnosti vždy postupují v souladu s etickým kodexem založeným na důvěře a spolehlivosti.

Interní auditor sleduje fungování vnitřních procesů a činností, zkoumá souvislosti a navrhuje jejich kvalitnější a efektivnější nastavení. Díky internímu auditu si úřad lépe uvědomuje a vyhodnocuje možná rizika a tím pádem na ně může pružně reagovat, aby jim předešel.

„Interní audit nám dává cennou zpětnou vazbu, díky čemuž může krajský úřad fungovat jako vysoce profesionální, spolehlivá organizace veřejné služby,“ uzavřel ředitel Krajského úřadu MSK Tomáš Kotyza.


18. dubna 2019
frame-scrollup