Zpráva

Krajský úřad se postupně vrací do normálu. Kdo ale nemusí, ať nechodí. Vyřizovat je možné elektronicky z domova

Krajský úřad Moravskoslezského kraje se od pondělí 20. dubna opět otevře veřejnosti. Ředitel úřadu Tomáš Kotyza rozhodl o obnovení úředních hodin pro občany v původním rozsahu. Zároveň však platí doporučení maximálně omezit osobní kontakty a vyřizovat vše potřebné elektronicky.  

Krajský úřad byl pro veřejnost uzavřen od 16. března. Cílem tohoto opatření bylo maximálně eliminovat prudké šíření nákazy koronavirem.

„I přesto jsme však vykonávali všechny činnosti v samostatné i přenesené působnosti, ke kterým navíc přibyla i práce s distribucí a zajišťováním ochranných pomůcek a všeho potřebného v souvislostí s pandemií. Spolupráce s hygieniky, krizovým štábem, hasiči, záchranáři, policisty. Velká část zaměstnanců se neplánovaně proměnila ve skladníky, speditéry, distributory, po nocích počítala respirátory, pracovala na odběrových místech… To vše stále platí, ale protože dochází k uvolňování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, snažíme se i my postupně vracet do normálu,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě Tomáš Kotyza. Doporučil však občanům, aby, pokud nemusejí, na úřad z preventivních důvodů nechodili. Většinu agendy je možné vyřídit elektronicky prostřednictvím Portálu služeb.

Vyřídit si své záležitosti z domova prostřednictvím Portálu služeb

„Žádáme občany, aby navštěvovali úřad co nejméně. Vyřídit si své záležitosti mohou z domova prostřednictvím Portálu služeb, který nabízí efektivní elektronickou komunikaci. Pokud je nezbytné osobní jednání s úředníky, je možné se prostřednictvím tohoto portálu objednat a domluvit si schůzku tak, aby nedocházelo k větší koncentraci osob na jednom místě,“ řekl ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza. Dodal, že pro osobní kontakt veřejnosti se zaměstnanci bude vyčleněno pouze přízemí hlavní budovy krajského úřadu.

„Pro osobní jednání a konzultace s veřejností jsme v přízemí vyčlenili tři kanceláře. Pro osobní kontakt budou otevřeny také podatelna, recepce a CzechPOINT. Povinností všech je dodržovat nařízená hygienická a epidemiologická opatření, zaměstnanci i veřejnost musí počítat s tím, že jim při vstupu do budovy budeme měřit teplotu. Ti, kdo budou mít vyšší než 37,5 stupně Celsia, nebudou vpuštěni dovnitř,“ upřesnil ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza s tím, že prostory krajského úřadu se intenzivně uklízejí virucidními dezinfekčními prostředky. „Pravidelně čistíme podlahy, kliky na dveřích a sedačky na chodbách. Samozřejmě toalety a kuchyňky. Na chodbách, sekretariátech, recepci, v podatelně, pokladně a v jídelně jsou rozmístěny dezinfekční prostředky na ruce,“ vyjmenoval Tomáš Kotyza.

Portál služeb Moravskoslezského kraje

Přímé kontakty na zaměstnance krajského úřadu

Elektronická podatelna: posta@msk.cz nebo tel. č. 595 622 222 v úředních hodinách krajského úřadu

Úřední hodiny Krajského úřadu MSK:

pondělí, středa

8:00 - 17:00

úterý, čtvrtek

8:00 - 14:30

pátek

8:00 - 13:00


17. dubna 2020
frame-scrollup