Zpráva

Krajský úřad zrušil „období sucha“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje zrušil nařízení, které vydal začátkem srpna kvůli suchu a hrozícím požárům. Rozhodnutí je zveřejněno na úřední desce krajského úřadu, informovány o tom byly všechny obce v regionu.

Dnešním dnem tak skončila doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje, kterou krajský úřad na doporučení hasičů vyhlásil 9. srpna. Pro občany a právnické osoby to znamená, že už nemusejí striktně dodržovat například zákaz rozdělávání a udržování otevřeného ohně, mohou se pořádat ohňostroje nebo jezdit parní lokomotivy. Také vlastníkům lesů a lesním hospodářům odpadla povinnost pravidelně kontrolovat lesní cesty a místa, kde před dobou vyhlášení sucha hořelo.

„Z aktuální statistiky o požárech, kterou vede Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, vyplývá, že počet požárů lesních, polních a travních porostů už neroste a odpovídá průměru pro toto roční období,“ vysvětlil ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Dodal, že občané toto nařízení a zákazy zřejmě respektovali a předešlo se tak rozsáhlým škodám na zdraví a majetku. „Krajský úřad neřešil v této souvislosti žádné odvolání vůči přestupkům či správním řízením, které mohou policie a obce vést, pokud lidé nařízení poruší. Děkuji za to,“ řekl ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.


5. září 2018
frame-scrollup