Zpráva

Krajští radní navštívili Klimkovice. Setkali se se starosty, zástupci lázní a vozíčkářů

Krajští radní v úterý 12. února 2019 jednali v Klimkovicích na Ostravsku. Návštěva patřila k pravidelným výjezdům krajské rady do nejrůznějších oblastí regionu, jimiž se představitelé kraje chtějí blíže seznámit s důležitými tématy a problémy místních lidí.

V Klimkovicích se krajští radní setkali s vedením města, starosty ostravského okresu, zástupci organizací vozíčkářů, navštívili klimkovické lázně.

„Velkým benefitem výjezdů krajské rady je možnost setkat se s představiteli obcí regionu, osobně probrat nejrůznější témata od místních úspěchů až k problémům, se kterými se obce potýkají a se kterými bychom mohli pomoci. Během diskuzí mohou vzniknout nápady či podněty, které by jen z e‑mailové komunikace třeba nevyplynuly,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že s vedením Klimkovic krajští radní mluvili například o rekonstrukcích krajských komunikací a problémech v dopravě, klimkovickém tunelu. Probrali také možnosti podpory památek v historické části města nebo střediska volného času Mozaika. Se zástupci Povodí Odry jednali na téma Voda v krajině.

V roce 2018 Moravskoslezský kraj vyčlenil ve svém rozpočtu celkem 490 milionů korun na přípravu a realizaci stavebních akcí na území okresu Ostrava. Letos bude podpora z krajské pokladny ještě vyšší. Na investice na Ostravsku půjde 690 milionů korun včetně projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů. Některé z připravovaných staveb jsou velkého rozsahu a jejich realizace zabere několik let. Celkové plánované náklady na všechny tyto připravované nebo již realizované akce představují 3,8 miliardy korun.

„Půjde hlavně o investice na rekonstrukci a modernizaci silnic a mostů. Pokračovat budeme na Výškovických mostech v Ostravě, druhé etapě rekonstrukce estakády kolem stadionu Na Bazalech, stavbě prodloužené Mostní ulice v Hrabové. Počítáme s rekonstrukcí Orlovské a Opavské ulice a další. Kromě jiného připravíme také rekonstrukci silnice II/478 vedoucí z Klimkovic přes Polanku nad Odrou do Staré Bělé. Zhotovitele jsme už vybrali, stavba ale začne až příští rok po dokončení Výškovických mostů, abychom předešli dopravním komplikacím,“ řekl náměstek hejtmana pro finance, majetek a investice Jaroslav Kania s tím, že finanční prostředky kraje půjdou i na projekty ve školství, sociální oblasti, kultuře a památkové péči, životního prostředí a zemědělství či sportu.


12. února 2019
frame-scrollup