Zpráva

Krajští radní zamířili na výjezdní zasedání do Opavy

Další výjezdní zasedání krajských radních konalo tentokrát v Opavě. Po jednání na opavském magistrátu se 7. listopadu 2017 radní setkali s podnikateli Opavska a se zástupci spolků opavského okresu.

„Díky výjezdním zasedáním rady mimo sídlo krajského úřadu se můžeme osobně potkat s představiteli místních samospráv, klíčovými zaměstnavateli i představiteli spolkového života a vyslechnout, co je trápí a s čím jim můžeme pomoci nebo co se jim naopak podařilo. Jsou to vždy inspirativní setkání, která jsou pro nás užitečná,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že krajský rozpočet letos například umožní investovat do středních škol v Opavě 44,5 milionu korun. Třeba Školní statek v Opavě si za 10 milionů korun z této sumy zřídí učebny a vybaví je. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická mohou za 9 milionů korun stavebně upravit a sanovat budovu školy. Střední škola technická zase za 6,2 milionu korun zrekonstruovat střechu a zámečnickou halu, Mendelovo gymnázium opravit střechu za 5,5 milionu a vyměnit dešťovou kanalizaci za 4,5 milionu korun. Příští rok bude kraj investovat do opavských škol celkem 148 milionů korun (106 mil. Kč z EU, 42 mil. Kč z rozpočtu kraje).

Kraj investuje také do souvislých oprav silnic I. a II. tříd v opavském okrese. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury šlo letos 27,7 milionu korun na opravu silnice II/465 z Těškovic do Výškovic, nebo silnice III/46016 z Mladecka do Hlavnice, na 9 milionů korun vyjde oprava silnice III/4662 z Komárova do Raduně. Z krajského rozpočtu byla financována také oprava silnice II/44343 Dolní Životice za 0,8 milionu korun. Další silnice a mosty se budou rekonstruovat i v příštím roce.

I když Moravskoslezský kraj nezřizuje v Opavě žádnou příspěvkovou organizaci v oblasti kultury a nerealizuje tu proto investiční akce, rozvoj kultury v tomto městě finančně podporuje. V rámci podpory profesionálních divadel kraji tak letos dostalo Slezské divadlo 1,049milionovou dotaci a také dotaci ve výši 400 tisíc korun na přípravu a nastudování dětské opery Pošťácká pohádka. Kraj dotoval i Knihovnu Petra Bezruče částkou 2,036 milionu korun. Půl milionem korun kraj přispěl festivalu Bezručova Opava a 150 tisíci korunami 21. ročník festivalu Další břehy. Také římskokatolická farnost Opava-Kateřina dostala z krajského rozpočtu 325tisícovou „injekci“ na udržovací práce a stavební úpravy sakristie kostela sv. Kateřiny Opava.

V oblasti zdravotnictví počítá Moravskoslezský kraj s tím, že zrealizuje projekty za 104,9 milionů korun z evropských fondů. Připravuje se mimo jiné zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě a výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby v Opavě.

V sociální oblasti působí v okrese Opava 6 příspěvkových organizací kraje - Domov Bílá Opava, Domov Vítkov, Fontána, Zámek Dolní Životice, Sírius a Marianum. Rozsáhlou rekonstrukci má za sebou Domov Vítkov, v nových prostorách klienti bydlí od června. Rekonstrukce výrazně přispěla ke zkvalitnění pobytových sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Ke konci roku ukončí činnost organizace Marianum, která se sloučí s organizací Zámek Dolní Životice. Původně v jednom objektu Mariana bydlelo 215 lidí. Transformace organizace probíhala od roku 2005 a v současné době její klienti žijí v nově vybudovaných komunitních sociálních službách poskytovaných organizací Sírius. Tato skutečnost je jedním z kroků v rámci Dlouhodobé koncepce poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením příspěvkovými organizacemi kraje v oblasti Opavska, Bruntálska a Vítkovska, která představuje významnou změnu v poskytování sociálních služeb v této části regionu.


7. listopadu 2017
frame-scrollup