Zpráva

Krajští zastupitelé připravili pro své nástupce návrh rozpočtu na příští rok

S jak velkým balíkem peněz bude příští rok hospodařit Moravskoslezský kraj? Kolik pošle školám, nemocnicím a dalším krajským příspěvkovým organizacím? Jaká částka padne na dopravu, investice a další aktivity? Vezme si kraj nový úvěr? O tom všem už rozhodnou noví krajští zastupitelé, kteří vzejdou z podzimních voleb. Stávající vedení kraje svým nástupcům připravilo základní parametry návrhu rozpočtu na rok 2021 a navrhlo rámec nového úvěru.

Schválení těchto parametrů na dnešním jednání krajského zastupitelstva umožní novým zastupitelům pokračovat v přípravě návrhu rozpočtu na rok 2021 a schválit ho do konce letošního prosince tak, aby kraj nemusel začínat rok 2021 v rozpočtovém provizoriu.

„Je zřejmé, že pokles české ekonomiky a přijatá vládní opatření budou mít v letošním roce negativní vliv na výši příjmů Moravskoslezského kraje. Odhadovali jsme, že v souvislosti s nouzovým stavem a pandemií koronaviru budou příjmy ze sdílených daní asi o 20 procent nižší než loni, nicméně zatím máme naději, že propad příjmů nemusí být až tak dramatický. Vedle propadu příjmů však mají negativní vliv na ekonomiku kraje i vyšší výdaje. Proto jsme byli nuceni navrhnout na příští rok schodkový rozpočet ve výši 9,1 miliardy korun s nerozepsanou částí zdrojů ve výši 250 milionů korun, kterou rozdělí nové vedení dle svých priorit před schvalováním konečného návrhu rozpočtu. Aby kraj mohl dále investovat do rozvoje, bude zřejmě nezbytné vzít si investiční úvěr,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že kraji by pomohl 3miliardový úvěr. „Záležet to ale bude už na novém zastupitelstvu, které vzejde z podzimních krajských voleb. My jsme pracovali pouze na jakési přípravě,“ vysvětlil hejtman Ivo Vondrák.

Náměstek hejtmana pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania dodal, že návrh rozpočtu zohledňuje pokračující finanční problémy, se kterými se kvůli onemocnění covid-19 potýká letošní krajský rozpočet. „Tento návrh je postaven na reálných příjmech kraje a zajistí financování všech mandatorních a pravidelných výdajů, které očekáváme v roce 2021. Základní rámec rozpočtu na příští rok tedy počítá s příjmy ve výši 8,23 miliardy korun, financováním okolo 1,13 miliardy korun, výdaji 9,11 miliardy korun a 250milionovým kladným zůstatkem,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Dodal, že příprava rozpočtu na rok 2021 ukázala, že v řadě případů nebude možné pokrýt investiční výdaje kraje vlastními prostředky ani stávajícími úvěry. „Protože je nutné pokrýt zasmluvněné nebo připravované investiční akce realizované krajem a jeho příspěvkovými organizacemi i přes významný propad příjmů ze sdílených daní, je potřeba přijmout nový investiční úvěr,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

„V průběhu června jsme oslovili banky, se kterými kraj spolupracuje, a požádali je o podání nezávazné indikativní nabídky na dlouhodobý investiční úvěr v rozsahu dvou až čtyř miliard. Z odezvy bank vyplynulo, že nejvýhodnější se jeví vzít si 3miliardový úvěr, který by se mohl čerpat od roku 2021 až do roku 2024 a s jehož desetiletým splácením by se začalo v roce 2026. Mělo by se jednat čistě o investiční úvěr, od kterého očekáváme možnost pokračování v realizaci investičních akcí kraje, dle již přijatých záměrů. Zda kraj takový úvěr přijme, to už bude záležet na nových krajských zastupitelích, kteří vzejdou z říjnových voleb,“ uzavřel náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Dodal, že z případného nového úvěru by se mohly financovat například novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny, přístavba Domu umění v Ostravě – Galerie 21. století, výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice, revitalizace Zámku Bruntál, modernizovat Školní statek v Opavě, provést stavební úpravy pavilonu L ve Slezské nemocnici v Opavě a další.


3. září 2020
frame-scrollup