Zpráva

Krizový štáb kraje

Krizový štáb byl zřízen jako pracovní orgán hejtmana k řešení mimořádných událostí a krizových situací ve správním obvodu kraje, v souladu s ustanovením § 24b odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předsedou krizového štábu kraje je hejtman.

Tajemníkem krizového štábu kraje je jmenován vedoucí oddělení krizového řízení odboru kancelář hejtmana. Působnost, složení, úkoly členů a další záležitosti stanoví Statut Krizového štábu kraje a Jednací řád Krizového štábu kraje.

Krizový štáb kraje svolává hejtman operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení hrozících nebo vzniklých mimořádných událostí a krizových situací a k přijetí krizových opatření, zpravidla spojených s nezbytným omezením základních práv a svobod v případech, kdy:

  1. je vyhlášen nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav pro celé území státu nebo pro správní obvod kraje,
  2. je vyhlášen stav nebezpečí pro celý správní obvod kraje nebo pro jeho část,
  3. jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací na základě vlastního rozhodnutí, vyhlášení zvláštního stupně poplachu podle Poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje, podnětu řídícího důstojníka hasičského záchranného sboru kraje nebo žádosti starosty obce s rozšířenou působností,
  4. je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra ČR při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
  5. jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému (dále jen "IZS"), nebo
  6. je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenech 1) až 5).
  7. Čas a místo úvodního zasedání krizového štábu kraje stanovuje hejtman. Zasedání krizového štábu kraje se zpravidla uskutečňuje v budově Integrovaného bezpečnostního centra.
frame-scrollup