Zpráva

Kulturní spolupráce s Vologodskou oblastí se rozvíjí

Představení loutkového divadla a výstava z partnerského regionu Vologodská oblast se prezentovaly v Moravskoslezském kraji v rámci festivalu Spectalo Interesse ve dnech 30. 9. - 11. 10. 2019.

Spectaculo Interesse je významný mezinárodní loutkový festival, který se pořádá co dva roky v Ostravě a kde různé divadelní soubory prakticky z celého světa představují svou tvorbu. Na letošní 13. ročník (29. 9. – 4. 10. 2019) bylo pozváno na základě reciprocity i divadlo z partnerského regionu Vologodská oblast Ruské federace. V loňském roce totiž Divadlo loutek Ostrava vyjelo do Ruska se zpracováním Perníkové chaloupky na divadelní festival Hlasy historie ve Vologodské oblasti v našem partnerském regionu.

Zájem o vologodské představení v ruském jazyce byl obrovský, již dva měsíce dopředu bylo vyprodáno. Hra „Pověst o ikonopisci Dionýsovi“ je o životě velkého ruského umělce, který žil vírou. Námět je prostý narození, dětství, láska, loučení a samozřejmě dílo a jeho životní cesta, která je spjata s tradicemi, pravoslavnou kulturou a ústně předávanými legendami.  Dionýsos je autorem mnoha maleb a kreseb ikon, které tvořil na přelomu 15.-16. století v Rusku. Z jeho velkého uměleckého odkazu se dochovaly pouze fresky kláštera Feropontov.

Jako doprovodnou akci v rámci divadla se podařilo přivést a uspořádat výstavu Vologodské státní galerie, která se věnuje loutkohercům a znázorňuje je se svými loutkami. Specifikem loutkové divadla je, že divák prakticky nikdy nezahlédne herce, pouze slyší jeho hlas.

A právě tato výstava vzdává hold těmto hercům, kteří jsou zobrazeni v nerozdílné jednotě s loutkou. Každý obraz je celým příběhem, v každém jednotlivém díle je nějaká emoce, pohyb. Výstava se skládá z 15 až 17 podobizen herců loutkového divadla „Těremok“. Současně je na výstavě předvedena sbírka ručně vyrobených loutek (deset až dvanáct kusů) z dílny Koroljovové Iriny Borisovny, které jsou vyrobeny technikou „living doll“ s využitím látkových materiálů.  Výstava bude k vidění až do 11. 10. 2019. Nad celou akcí převzal záštitu náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo, který má právě na starost oblast kultury.

Obě akce jsou dalším krokem, který vede k postupnému rozvoji spolupráce s naším partnerským regionem v mnoha oblastech jako je například sport, kultura či vzdělávání. V příštím roce se plánuje opět účast našeho divadla na divadelním festivalu v Rusku.

frame-scrollup