Zpráva

Grand Est

Stát: Francouzská republika
Počet obyvatel: 5 552 388 obyvatel – údaj z r.2013
Rozloha: 57 433 km²
Poloha: severovýchod Francie; sousedí s Belgií, Lucemburskem, Německem a Švýcarskem
Hl. město: Strasbourg (Štrasburk, 274 394 obyvatel – údaj z r. 2012)
Další města: Nancy, Epinal, Verdun, Mylhúzy, Remeš, Metz, Colmar
Administrativní členění: jeden ze 13 metropolitních regionů Francie. Vznikl 1. ledna 2016 sloučením tří bývalých regionů, a sice Alsaska, Champagne-Ardenne a Lotrinska.
Hlavní představitel regionu: Jean Rottner
Významná odvětví: chemický, dřevařský, automobilový, letecký, potravinářský, metalurgický průmysl, energetika

La Grande Région – Lotrinsko je spolu se sousedními regiony součástí tzv. Velkého regionu, prostřednictvím kterého řeší strategické přeshraniční projekty (životní prostředí, doprava, zaměstnanost) i každodenní výzvy v oblasti ekonomického, společenského a kulturního rozvoje.

Spolupráce s regionem Grand Est:

Dohoda o vzájemné spolupráci s tehdy ještě nesloučeným Lotrinskem byla podepsána v roce 2001. Spolupráce s tímto regionem však byla navázána již v 90. letech minulého století. Hlavními oblastmi spolupráce, které jsou definovány v uzavřené dohodě, jsou ekonomický rozvoj a turistika, vzdělávání, ochrana životního prostředí, kulturní a sociální spolupráce. V minulých letech proběhla řada setkání a výměny zkušeností mezi zástupci obou regionů v oblasti restrukturalizace průmyslu, regionálního rozvoje, podpory podnikání a využití prostředků z EU. Součástí spolupráce bylo také mnoho společný kulturních, společenských i podnikatelských akcí.

V důsledku územní reformy ve Francii vznikl dne 1.1.2016 region Alsasko Champagne-Ardenne Lotrinsko, od října 2016 oficiálně nazván Grand Est, se kterým bude Moravskoslezský kraj i nadále spolupracovat, prohlubovat regionální přátelské styky a udržovat partnerství jako tomu bylo doposud s Lotrinskem.

V roce 2013 podepsal kraj smlouvu s Académie Nancy-Metz, tedy školským úřadem pro oblast Lotrinska. Na základě této dohody se spolupráce s regionem Grand Est rozrostla o oblast školství. K velmi důležitým společným aktivitám patří program Rok ve Francii, díky němuž mohou středoškoláci z našeho kraje odjet studovat na rok na střední školu do Francie. Recipročně jsou organizovány také návštěvy francouzských studentů v našem regionu, především měsíční stáže studentů ze střední odborné školy Isabelle Viviani z města Épinal ve firmách v našem kraji. Spolu s regionem Grand Est a dalšími partnery realizoval Moravskoslezský kraj také několik projektů v oblasti školství, které byly financovány z programů Evropské unie.

Zajímavé odkazy:

frame-scrollup