Zpráva

Memoranda deklarují spolupráci v sociální, kulturní, sportovní i turistické oblasti

Krajští zastupitelé dali zelenou několika memorandům, která pomohou vzniku pobytové sociální služby, rozvoji oblasti Pusteven, stavbě muzea Tatra v Kopřivnici nebo zřízení Klubové akademie Ostrava.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Moravskoslezský kraj vyjádřil vůli k podpisu Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu vzniku pobytové sociální služby pro seniory s městem Kopřivnice. „Podle predikce bude v Moravskoslezském kraji v nadcházejícím období docházet k nárůstu počtu lidí v seniorském věku, v roce 2050 budou pravděpodobně tvořit téměř třetinu všech obyvatel regionu. Proto je nezbytný další rozvoj pobytových sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji,“ říká Jiří Navrátil, náměstek hejtmana MSK pro sociální oblast. Dodává, že Kopřivnice je jedinou obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji, která zatím nemá pobytovou službu pro seniory. Memorandum deklaruje vznik nové pobytové sociální služby pro seniory s kapacitou 60 lůžek, z toho 20 lůžek pro službu Domov pro seniory a 40 lůžek pro službu Domov se zvláštním režimem. Náklady na stavbu jsou odhadovány zhruba na 120 milionů korun, předpokládá se také možnost spolufinancování ze státního rozpočtu.

TURISTICKÝ RUCH: Krajští zastupitelé schválili také návrh Memoranda o spolupráci Moravskoslezského a Zlínského kraje při rozvoji oblasti hřebene Pustevny – Radhošť, kudy prochází hranice obou krajů. Cílem je vytvoření společné architektonicko-urbanistické studie, která by rozvoj lokality pojala komplexně. „Současný stav této turisticky významné oblasti neodpovídá potřebám dynamicky se rozvíjejícího domácího cestovního ruchu ani současným trendům v oblasti trávení volného času. Spolu se Zlínským krajem chceme pomyslně odstranit limity společné hranice a spolupracovat při rozvoji oblasti,“ vysvětluje Jan Krkoška, náměstek hejtmana MSK pro regionální rozvoj a cestovní ruch. „Je třeba vypracovat studii, která bude mimo jiné řešit úpravy okolí kaple na Radhošti a okolí sochy Cyrila a Metoděje i okolí sochy Radegast, regulaci vjezdu vozidel, jednotný informační systém, nový mobiliář nebo rozvoj cyklistických a trialových tras,“ dodává náměstek hejtmana Jan Krkoška.

KULTURA: Zastupitelstvo kraje dalo zelenou také Memorandu se společností TATRA TRUCKS a městem Kopřivnice o vzájemné spolupráci při vzniku areálu muzea automobilů v Kopřivnici. „Chceme společně vybudovat moderní muzeum a prezentační centrum technických památek v budovách na okraji průmyslového areálu Tatry, které by navázalo na stávající úspěšnou expozici Technického muzea Kopřivnice a nabídlo návštěvníkům ucelenou prohlídku technických skvostů,“ vysvětluje Lukáš Curylo, náměstek hejtmana MSK pro kulturu a památkovou péči. Moravskoslezský kraj obdrží dotaci na realizaci projektu Muzeum automobilů Tatra z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 123 milionů korun. Ty využije na rekonstrukci nevyužívané průmyslové stavby na okraji areálu Tatry, kde vznikne nová pobočka příspěvkové organizace kraje Muzeum Novojičínska. „V opravené budově budou umístěny unikátní muzejní exponáty, které Tatra bezplatně přenechala kraji k užívání na dobu třiceti let a ty, které jsou dnes návštěvníkům nepřístupné, zejména nákladní automobily,“ dodává náměstek hejtmana MSK Lukáš Curylo. Muzeum by mohlo první návštěvníky uvítat v roce 2020.

SPORT: Cílem dalšího Memoranda o spolupráci Moravskoslezského kraje se Statutárním městem Ostrava, Fotbalovou asociací České republiky, FC Baník Ostrava a VÍTKOVICE ARÉNA je prohloubení spolupráce při zřízení Klubové akademie Ostrava v areálu stadionu Bazaly a prosazování společných zájmů v oblasti podpory činnosti Klubové akademie Ostravy. Moravskoslezský kraj deklaruje, že poskytne nejen organizační, ale také ekonomickou podporu v podobě investičních prostředků ve výši jedné třetiny celkově vynaložených investičních prostředků (až 70 milionů korun), na vybudování tréninkového centra Klubové akademie a vytvoření podmínek pro zajištění školní docházky členů v letech 2019 až 2020. „Sportovní aktivity v našem regionu podporujeme koncepčně, protože chceme, aby zasahovaly do všech oblastí a všech věkových kategorií, neboť jde o důležitou složku prevence sociálně patologických jevů ve společnosti. S tím souvisí také podpora výchovy elitní fotbalové mládeže,“ konstatuje Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana MSK pro oblast školství.


14. září 2017
frame-scrollup