Zpráva

Města a obce mohou díky Moravskoslezskému kraji a Slezské univerzitě „chytře“ sledovat své finanční zdraví

Moravskoslezský kraj ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě spustily na svém webu volně dostupný software, který obcím a městům umožní sledovat své finanční zdraví. Poskytne jim informace o rizicích, která souvisejí s hospodařením, a usnadní jim modelování střednědobých rozpočtových výhledů do dalších let.

„Finanční stabilita municipalit je důležitá pro jejich dlouhodobě udržitelný rozvoj. Vedení Moravskoslezského kraje považuje zdravé finance měst a obcí za prioritu v hospodaření. Proto se v roce 2017 krajští zastupitelé rozhodli spolupracovat se Slezskou univerzitou v Opavě a 600 tisíci korunami finančně podpořit projekt, jehož výsledkem je volně přístupný software s jednoduchou metodikou hodnocení finančního zdraví obcí. Bude také informovat i o rizicích, které s hospodařením souvisí, umožní také modelovat střednědobé rozpočtové výhledy do dalších let,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro finance, majetek a investice Jaroslav Kania s tím, že aplikace je spuštěna na webových stránkách kraje a univerzity.

Města a obce mohou v současnosti sledovat vývoj svého hospodaření v rámci vládou schváleného Monitoringu hospodaření územních samosprávných celků, fiskálního pravidla dle Zákona o rozpočtové odpovědnosti, případně si nechat zpracovat ratingové hodnocení. Nově vytvořený software jim zdarma nabízí komplexnější, sofistikovanou možnost testování finančního zdraví. „Nový software obsahuje indikátory Monitoringu hospodaření územních samosprávných celků, rozšiřuje je a umožňuje tak komplexnější pohled na hospodaření měst a obcí. Celkem 18 indikátorů hodnotí rozpočtové hospodaření, zadluženost a likviditu municipalit, včetně příslušných definic a hodnotících škál. Všechny indikátory jsou také vypočteny a graficky znázorněny. Navíc umožňuje průřezově porovnávat vybrané hodnoty všech 300 obcí Moravskoslezského kraje. Zároveň jsou k dispozici video návody k jednotlivým částem webové aplikace,“ upřesnil hlavní řešitel projektu, proděkan Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě Marian Lebiedzik. Dodal, že data pro hodnocení jsou převzata z finančních a účetních výkazů zaslaných do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) v letech 2010 až 2018.

Funkčnost webové aplikace bude zajišťovat Slezská univerzita v Opavě. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem ji bude také průběžně aktualizovat.

„O spuštění aplikace jsem už v dopisu informoval všechny primátory a starosty obcí v Moravskoslezském kraji. S projektem seznamujeme vedení municipalit také na každém výjezdním zasedání krajské rady. V červnu ho řešitelský tým a zaměstnanci odboru financí krajského úřadu detailněji představí ekonomickým pracovníkům všech obcí našeho kraje,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Software je zpřístupněn:


8. dubna 2019
frame-scrollup