Zpráva

Moravskoslezský kraj a Evropská unie

Zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu

Zájmy Moravskoslezského kraje zastupuje v Bruselu společnost BeePartner- EPA Consulting. Zastoupení kraje s názvem Bruselská linka, které funguje od října roku 2019, se zavázalo prezentovat kraj v dobrém světle na národní i evropské úrovni, získávat do regionu informace a finanční prostředky a přispívat tak k rozvoji Moravskoslezského kraje.

I samotné subjekty z Moravskoslezského kraje mají nyní jednodušší cestu k bruselským penězům na své projekty. V kontaktním centru Bruselská linka v Ostravě mohou konzultovat své neinvestiční záměry. Dostane se jim poradenství a nasměrování na vhodné komunitární programy, z nichž je možné financovat projekty z oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, inovací, kultury a kreativních průmyslů i dalších. Služby kontaktního centra jsou bezplatné, provoz financuje Moravskoslezský kraj.

Kontaktní centrum Bruselská linka funguje na adrese Vítkovická 15 v areálu Hlubina v Dolních Vítkovicích. Organizace mohou své záměry konzultovat osobně v provozní době v pondělí, středy a čtvrtky, nebo i telefonicky a e-mailem. Pro rezervaci osobní konzultace je vhodné využít kontaktní formulář.

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

ESÚS je evropský právní nástroj, který umožňuje regionálním a místním orgánům z různých členských států zakládat kooperační uskupení s právní subjektivitou. Cílem je usnadňovat a podporovat přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráci. Na rozdíl od struktur, v jejichž rámci se tato spolupráce odehrávala do roku 2007, mají ESÚS právní subjektivitu. Mohou proto nakupovat a prodávat majetek a zaměstnávat zaměstnance. Členy seskupení mohou být členské státy, regiony či obce, sdružení nebo jiné veřejnoprávní subjekty. Umožňuje tedy vznik seskupení regionálních a místních orgánů z různých členských států, aniž by předtím bylo třeba podepsat mezinárodní dohodu a ratifikovat ji národními parlamenty. Členské státy však musí dát svůj souhlas s účastí členů ze svého území. Rozhodným právem pro výklad a uplatňování úmluvy je právo členského státu, v němž má dané ESÚS sídlo.

TRITIA

Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA zahrnuje území Slezského vojvodství (Polská republika), Moravskoslezského kraje (Česká republika) a Žilinského samosprávného kraje (Slovenská republika).

Představuje tedy území o ploše přibližně 24 566,09 km² s téměř 6,5 miliony obyvatel. Spolupracující regiony spojují společné historické a kulturně-jazykové tradice.

Euroregiony v Moravskoslezském kraji

Definice euroregionu

Euroregiony představují trvalé struktury přeshraniční spolupráce mezi regionálními a místními orgány, jež leží v přímém sousedství na hranici dvou států. Euroregiony a podobné struktury nepředstavují novou správní úroveň, ani novou úroveň vlády, ale představují platformu pro horizontální přeshraniční výměnu a spolupráci mezi místními i regionálními správami; podporují tím větší vertikální spolupráci mezi regionálními a místními úřady, vládami států a evropskými institucemi. Euroregiony se velmi často nevymezují pouze na základě geografických či politicko-administrativních hranic, ale sdílejí rovněž společné hospodářské, sociální či kulturní rysy. Jedná se o přeshraniční sdružení s vlastním stálým sekretariátem, technickým a administrativním vybavením a vlastními zdroji.

Na území Moravskoslezského kraje existují tyto euroregiony:

frame-scrollup