Zpráva

Moravskoslezský kraj bude spolupracovat se Zakarpatskou Ukrajinou

Ve čtvrtek 13. září 2018 podepsali memorandum o spolupráci mezi oběma regiony jejich představitelé. Partnerství se bude rozvíjet v oblastech vzdělávání, cestovního ruchu, zemědělství, rozvoje hospodářství, ale také kultury.

Memorandum o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastní radou a Moravskoslezským krajem navazuje na Smlouvu o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou z roku 1995. Memorandum podepsali hejtman kraje Ivo Vondrák a předseda Zakarpatské oblastní rady Mychajlо Rivis.

„Je obohacující vědět, co se děje v jiných částech Evropy nebo dokonce světa. A myslím si, že je nutné, aby spolu různé regiony komunikovaly, navzájem se inspirovaly nebo si pomáhaly,“ řekl 1. náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo a dodal, že Moravskoslezský kraj spolupracuje s regiony v Polsku, Francii, Německu, ale také v Korejské republice, ve Vietnamu nebo v Číně. „Díky tomu můžeme například uvažovat o proškolení našich lékařů v oblasti čínské medicíny. V kontaktu jsme s regionem Ulsan v Jižní Koreji, kde sídlí automobilka Hyundai, jeden z nejzásadnějších zaměstnavatelů v našem kraji. Čínský vlastník BorsodChem MCHZ uvažuje o dalších investicích do ostravské firmy. S Ukrajinou jednáme o možnosti získání tamních kvalifikovaných zdravotnických pracovníků pro Moravskoslezský kraj. I v oblasti kultury spolupracujeme přeshraničně, potěšila mě unikátní výstava čínských vodotisků Skvosty jezer a hor, kterou se nám podařilo přivézt do Ostravy a kterou může veřejnost shlédnout ještě do poloviny září,“ řekl náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

Spolupráce mezi Zakarpatskou oblastí a Moravskoslezským krajem bude fungovat formou jednorázových i dlouhodobých projektů a aktivit, a to v oblastech školství a odborného vzdělávání, rozvoji venkova a cestovního ruchu, ochraně životního prostředí, hospodářském rozvoji a růstu, v kultuře, sociální oblasti, zemědělství nebo péči o lidské zdroje.


13. září 2018
frame-scrollup