Zpráva

Moravskoslezský kraj navštívil francouzský velvyslanec

V úterý 15. ledna 2019 navštívil nový velvyslanec Francouzské republiky v ČR J. E. Roland Galharague hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka.

Během dopoledního setkání se hejtman Vondrák a francouzský velvyslanec shodli, že vztahy mezi Moravskoslezským krajem a Francií jsou už léta hluboké. Velvyslanec nabídl pomoc při rozvíjení spolupráce s dřívějším Lotrinskem, dnes po reformě francouzské veřejné správy s regionem Grand Est. Velvyslanec dále velmi ocenil podporu, kterou Moravskoslezský kraj projevuje Francouzské alianci v Ostravě a vyjádřil přání, aby tomu tak bylo i nadále.

V dalším průběhu rozhovoru se velvyslanec živě zajímal o transformaci regionu, situaci na trhu práce a o demografický vývoj regionu.Hejtman představil velvyslanci možnosti spolupráce s ohledem na záměr kraje vybudovat energetickou laboratoř, do které by se mohly zapojit firmy z oboru (např. Veolia). Projekt energetické laboratoře si klade za cíl připravit transformaci struktury energetiky ze stávající založené zejména na uhlí, na novou využívající moderní, čistější technologie jako je např. výroba a využití vodíku. Dále hejtman velvyslanci představil myšlenku vybudování digitálního hubu zaměřeného na modernizaci našeho průmyslu s využitím moderních IT technologií. Velvyslanec deklaroval důležitost spolupráce s technickou univerzitou a jako prioritní zmínil zejména superpočítačové centrum I4Innovatins a nanotechnologie. Dále zmínil, že v roce 2019 bude na VŠB-TUO zasedat porota k soutěži Josepha Fouriera oceňující mladé talentované vědce.

Hejtmana zaujal velvyslancem představený projekt Czech Emploi, který nabízí pracovní místa mladým Francouzům v České republice v oblastech nižšího managementu (call centra), středního managementu (např. HR) a rovněž ve specializovaných odvětvích ve výzkumných projektech.

Velvyslanec navštívil během svého programu v kraji také Francouzskou alianci, Gymnázium Pavla Tigrida, obě ostravské univerzity - VŠB-Technickou univerzitu, Ostravskou univerzitu, dále firmu vlastněnou francouzským kapitálem Ostravské vodárny a kanalizace a nakonec zavítal do Dolních Vítkovic.

frame-scrollup