Zpráva

Moravskoslezský kraj se zapojil do kampaně ERASMUS DAYS

V Moravskoslezském kraji proběhla kampaň ERASMUS DAYS (12. – 13. 10. 2018). V rámci této kampaně byly různými způsoby prezentovány aktivity uskutečňované realizátory vzdělávacích projektů programu ERASMUS+. Kampaň měla celoevropský rozměr a jejím patronem se stal samotný prezident Francie, Emanuel Macron. Tato akce příhodně připadla do termínu jedné z žákovských výměn, které probíhají v odborných středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem v rámci projektu CIVEEL (Cooperation in vocational training for European labour market) z programu ERASMUS+. Tuto výměnu realizovala Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, p. o. (SŠTD), jež v týdnu od 8. - 12. 10. 2018 přijala žáky z partnerských odborných škol ve Francii a Polsku. Program výměny byl zaměřen jak na teoretickou výuku a praktický výcvik ve škole, tak na odborné exkurze do spolupracujících firem.

Propagační akce ERASMUS DAYS se uskutečnila během společné hodiny anglického jazyka žáků školy a zahraničních stážistů. Zástupci regionálního koordinátora projektu vedli s žáky a partnery ze zahraničí debatu o evropském vzdělávacím programu ERASMUS+, o možnostech, které případným zájemcům z řad žáků i pedagogů nabízí a o pozitivním dopadu tohoto programu na celé evropské společenství. Po skončení diskuse všichni přítomní účastníci společnými silami vytvořili plakát, kam otiskli své ruce, doplnili svá jména a také krátké vzkazy. Plakát byl poté umístěn do prostor budovy školy jako trvalá připomínka této události.

 

frame-scrollup