Zpráva

Moravskoslezský kraj si připomíná výročí sametové revoluce

V Moravskoslezském kraji si 30 let svobody začali lidé připomínat už na tematizovaném Dni otevřených dveří krajského úřadu na konci září. Další připomínkovou akcí bude 13. listopadu zahájení videoprojekce na budovu úřadu a diskuze se studenty. Oslavy probíhají i v krajských příspěvkových organizacích a vyvrcholí přímo v neděli 17. listopadu. Radkovská alej dostane dalších 30 nových stromů, krajští radní vysadí 30 lip velkolistých.

„Události devětaosmdesátého roku je rozhodně na místě si pravidelně připomínat. Pomáhá nám to si uvědomovat jejich význam a vážit si svobody, kterou jsme si tehdy vybojovali. Je také naším důležitým úkolem pomoci mladší generaci smysl listopadových událostí pochopit, jedině tak se hodnoty demokracie zachovají,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a připomněl, že Dne otevřených dveří krajského úřadu se na konci září zúčastnilo přes dvanáct stovek návštěvníků. Akce byla věnovaná vzpomínkám na dění před třiceti lety, kromě zábavného programu si lidé mohli prohlédnout výstavu reportážních fotografií z revoluční doby, pomocí kvízů si ověřit své znalosti revolučních událostí nebo si například připomenout vývoj módních trendů posledních tří desítek let.

„Třicet let svobody bude také připomínat videoprojekce na budovu krajského úřadu. Spustí se 13. listopadu večer v symbolických 17:11 a bude se promítat až do konce měsíce. Pohyblivé světelné obrazy připomenou osobnosti sametové revoluce a jejich citáty, znázorní mapku centra Prahy, kudy šel průvod demonstrantů z Albertova na Národní třídu, zobrazí nápisy z transparentů revolučních dnů, reálné revoluční výjevy, ale také pamětní desku umístěnou na pražské Národní třídě,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák. Po spuštění projekce se zástupci kraje setkají se studenty, aby s nimi prodiskutovali listopadové události roku 89 a jejich význam. Také společně shlédnou autentické dokumenty z revolučního období.

Dalším projektem, který Moravskoslezský kraj podpořil společně se statutárním městem Ostrava, je nový dokumentární film, který prostřednictvím unikátních filmových záběrů z regionu přiblíží revoluční dění v Ostravě a jejím okolí. Od 17. listopadu bude dokument k vidění v televizním vysílání TV Polar, na sociálních sítích, k dispozici jej dostanou školy v celém Moravskoslezském kraji.

K oslavám sametové revoluce se připojí i krajské příspěvkové organizace. Nejrůznějších akcí ve školách, muzeích nebo galeriích se budou aktivně účastnit zástupci kraje. „Jsem rád, že se událostem před třiceti lety budou věnovat i naše organizace. Ještě jednou děkuji středním školám, které přispěly ke Dni otevřených dveří na krajském úřadě a těším se i na akce, které samy organizují. Všechny besedy s pamětníky, koncerty, workshopy, promítání dobových filmů nebo tematické výstavy pomohou význam listopadu 89 připomenout a osvětlit,“ řekl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza a dodal, že jednou z konkrétních akcí je celostátní výtvarná soutěž Jak si představuji sametovou revoluci, do které se zapojily krajské základní umělecké školy.

Celostátní soutěž pro mladé výtvarníky od 12 let se koná v rámci akce Sametové vzpomínky. Regionální kolo pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s krajským sdružením základních uměleckých škol MÚZA. „Z prací, které nám dorazily, jsme vybrali devět nejlepších, které postoupily po národního kola. Ostatní zdařilé práce budou vystavené v prostorách krajského úřadu. Dojmy ze sametové revoluce mají výtvarníci zprostředkované svými rodiči či učiteli, bude jistě velmi zajímavé se na jejich vnímání revoluce podívat,“ řekl ředitel úřadu Tomáš Kotyza s tím, že krajské oslavy 30 let od sametu uzavře sázení lip v Radkově. S obnovou historické aleje podél kočárové cesty v Radkově začal Moravskoslezský kraj v minulém roce. Při příležitosti sta let republiky tam krajští radní vysadili 18 lip velkolistých. Jako připomenutí 30. výročí sametové revoluce jich tam přidají dalších 30.

VYBRANÉ AKCE KRAJSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

23. 10. Vernisáž výstavy „Samet ve fotografiích Jindřicha Štreita“, Gymnázium a SOŠ Rýmařov, (výstava do 29. 11. 2019)

6.11. Vernisáž výstavy Sametové putování, Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava, 16:00. Výstava o běžném životě v roce 1989 a průběhu sametové revoluce tak, jak jej zprostředkovávala média. Potrvá do 30. 6. 2020.

7. 11. vernisáž výstavy „Listopad 1989“, Frýdecký zámek 17:00. (do 19. 1. 2020)

11. 11. „Sáhni si na samet“, Albrechtova střední škola Český Těšín. Zahájení Sametového týdne (interaktivní seznámení se symboly revoluce)

13. 11. GVUO, zahájení projekce dokumentu Ostravu probudila něžná revoluce, v rámci Týdne svobody (13. – 16. 11.), 14-18h promítání ve smyčkách

14. 11. vernisáž výstavy „30 let od sametu“, Bruntálský zámek 16:00, (do 22. 3. 2020)

15. 11. happening „Živý řetěz“, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě.
Na vybraných místech vytvoří studenti a občané živý řetěz, chycením za ruce vyjádří touhu po světě, kde jsou si lidí rovni. „Proti řetězům se nejlépe bojuje řetězem.“

15. 11. projektové dopoledne „Můj domov“: MŠ Logodedická Ostrava (U Školky)

17. 11. koncert na Bruntálském zámku v rámci Svatováclavského hudebního festivalu, 17:00

28. 11. Čtenářský maraton, Střední průmyslová škola stavební Opava. 24 hodin čtení z knih I. Douskové a P. Šabacha 


30. října 2019
frame-scrollup