Zpráva

Moravskoslezský kraj snižuje svou zadluženost, investuje a zhodnocuje svůj majetek

Moravskoslezskému kraji se daří snižovat svoje závazky vůči bankám. Zároveň přitom investuje a zhodnocuje svůj majetek.

O 200 milionů korun snížil v průběhu roku 2017 Moravskoslezský kraj svou dlouhodobou zadluženost – z předloňských 2,1 miliardy na 1,9 miliardy korun. „Umořovat“ dluh chce i nadále, počítá s tím, že úvěry splatí v roce 2025.

„Kraj čerpá dva úvěry od Evropské investiční banky (EIB), které uzavřel v letech 2005 a 2010. Schválený rozpočet na rok 2018 počítá s dalším snížením dlouhodobé zadluženosti na 1,7 miliardy korun, přičemž letos splatíme jistinu úvěru nasmlouvaného v roce 2005. Jistinu druhého úvěru od EIB pak kraj v souladu se splátkovým kalendářem doplatí v roce 2025,“ uvedl náměstek hejtmana pro finance, majetek a investice Jaroslav Kania.

Upozornil, že zároveň kraj do roku 2025 uspoří 22,6 milionu korun určených na platbu úroků z úvěru od Evropské investiční banky – díky přijetí nové úrokové sazby.

„V roce 2011 kraj načerpal první tranši v objemu 350 milionů korun s fixní úrokovou sazbou 2,77 procenta s možností upravit tuto sazbu v roce 2017. Vzhledem k tehdejší nepříznivé situaci na trhu šlo o sazbu přiměřenou. Z pohledu aktuálních úrokových sazeb je to ale sazba velmi vysoká, šlo o nejvyšší sazbu, kterou v loňském roce kraj z čerpaných úvěrů hradil. Krajští radní proto loni v říjnu rozhodli tuto sazbu revidovat, dohodli jsme se s EIB a vybrali jsme fixní sazbu s hodnotou 0,991 procenta ročně, která bude platit až do finální splatnosti tranše v roce 2025,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania s tím, že kraj se tak částečně zajistil proti předpokládanému růstu úrokových sazeb určovaných centrální bankou a s tím souvisejících nákladům.

Finance z úvěrů poskytnutých EIB použil Moravskoslezský kraj zejména na úhradu svého podílu u projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. S jejich pomocí se podařilo zrealizovat maximum investičních akcí, které zlepší životní podmínky občanů. Zlepšil se stav dopravní infrastruktury, kvalita zdravotní a sociální péče, výstavba integrovaných výjezdových center a další vybavení záchranných složek moderní technikou přispěly ke zvýšení bezpečnosti občanů, významně se snížila energetická náročnost budov v majetku kraje, mohla být dokončena transformace sociálních služeb.

Od vzniku Moravskoslezského kraje v roce 2000 více než dvakrát vzrostla hodnota jeho nemovitého majetku. S většinou budov a pozemků hospodaří příspěvkové organizace, které na kraj postupně přešly v letech 2001 až 2003. V roce 2003, kdy byl tento přechod ukončen, činil objem nemovitého majetku kraje 19,7 miliardy korun. Koncem roku 2016 dosáhla hodnota nemovitého majetku 44,1 miliardy korun, příspěvkové organizace hospodaří s nemovitostmi v hodnotě 39,4 miliardy korun (školství 8,2 mld. Kč, doprava 22,0 mld. Kč, kultura 0,8 mld. Kč, sociální věci 2,1 mld. Kč, zdravotnictví 6,3 mld. Kč). V tomto nárůstu se odráží především investice do rekonstrukcí a modernizací budov, silnic II. a III. tříd či do nových staveb. Jsou to například objekty integrovaných bezpečnostních a výjezdových center, sportovišť, chráněných bydlení apod.

Moravskoslezský kraj se kromě obvyklé péče o majetek v roce 2017 zaměřil na přípravu velkých investičních akcí, které mohou být realizovány v následujících letech. Jde zejména o rekonstrukce silnic. „Tři projekty rekonstrukcí silnic jsou již dokončeny, šest je v realizaci a dalších devět bude zahájeno letos. Využili jsme období nízkých cen ve stavebnictví a díky výběrovým řízením se nám podařilo snížit ceny stavebních prací o zhruba půl miliardy korun oproti cenám z projektových dokumentací. Tím jsme si otevřeli prostor pro další projekty,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Kania s tím, že majetek kraje je zhodnocován i prostřednictvím projektů energetických úspor, které do budoucna přinášejí i snížení provozních nákladů. Zatím bylo připraveno 23 projektů v oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče a bylo požádáno o spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí. Významnou oblastí, ve které Moravskoslezský kraj připravuje projekty, se stává kultura. Dvanáct připravovaných projektů je zaměřeno buďto na podporu rozvoje muzejnictví na území kraje, nebo na obnovu kulturních památek.

Moravskoslezský kraj má zájem také na vybudování Logistického centra Mošnov, které propojí logistické aktivity s možnostmi Letiště Leoše Janáčka Ostrava a které využívá i pozemky Moravskoslezského kraje v sousedství Strategické průmyslové zóny Mošnov. Krajští zastupitelé loni v prosinci schválili prodej části těchto pozemků společnosti PST-Invest Mošnov, spol. s r.o., která tu hodlá vybudovat logistický areál. „Hala pro logistické aktivity, skladování, případně lehkou průmyslovou výrobu o výměře zhruba jednoho hektaru, má být dokončena v roce 2020 a nabídne desítky pracovních příležitostí. Vedení kraje v současné době intenzivně jedná s několika dalšími významnými investory o jejich případném vstupu do areálu. Byli bychom rádi, kdyby jednání skončila v polovině letošního roku,“ konstatoval náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Aby mohl kraj financovat také významné investiční projekty, které přesahují rámec rozpočtu na daný rok i rámec střednědobého rozpočtového výhledu, zřídil v loňském roce speciální Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje. V roce 2018 bude tento fond hospodařit s 371 miliony korun.


9. ledna 2018
frame-scrollup