Zpráva

Moravskoslezský kraj v Bruselu jednal o vytvoření speciálního fondu pro uhelné regiony

V Evropské unii je 41 uhelných regionů z 12 členských států. Dvacet z těchto regionů spolupracuje v rámci Evropské platformy pro uhelné regiony v transformaci. Ve dnech 8. - 9. dubna proběhlo v Bruselu 4. setkání těchto regionů.

Zástupci Moravskoslezského kraje debatovali v rámci několika tematických workshopů. Společně s náměstkem ministerstva pro místní rozvoj Davidem Koppitzem se setkali také se zástupci Evropské komise. Toto setkání bylo výjimečné v tom, že byl představen sekretariát zmíněné platformy, který bude uhelným regionům asistovat v průmyslové transformaci. Zástupci Evropského parlamentu rovněž vyjádřili plnou podporu vzniku transformačního fondu pro uhelné regiony s alokací téměř 5 miliard eur pro nové programové období EU.

Zástupci Moravskoslezského kraje na pracovní schůzce se zástupci Evropské komise probírali a strategické projekty s výrazným dopadem na transformaci kraje a překážky, které brání v jejich realizaci. „Komisi jsme informovali o existenci velkých podniků v našem průmyslovém kraji, které jsou závislé na dodávkách energie vyrobené z uhlí. Přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku nezasáhne pouze je, ale hlavně také jejich zaměstnance. Podpora velkých podniků je pro nás tedy prioritou, kterou jsme v Bruselu tlumočili,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška s tím, že po této pracovní schůzce zástupci kraje navštívili také stálé zastoupení České republiky v Bruselu a setkali se s velvyslancem ČR Jaroslavem Zajíčkem.

Krajští odborníci z agentury Moravskoslezské investice a development, Moravskoslezského energetického centra a RPIC-ViP také debatovali v rámci několika odborných workshopů s ostatními uhelnými regiony. Zmocněnec hejtmana pro program RE:START a uhelnou platformu Zdeněk Karásek seznámil účastníky s problematikou rekvalifikace a rozvoje měkkých dovedností, což je jedna z oblastí, která je důležitá pro přechod na nízkouhlíkovou společnost v kraji. V Bruselu bylo také představeno téma rekultivace bývalých dolů a nastíněna příprava koncepce proměny Pohornické krajiny Karvinska.

V rámci setkání byl rovněž oficiálně představen sekretariát platformy. „Tento sekretariát bude uhelným regionům poskytovat analytické materiály v oblastech, které si regiony určily jako zásadní. Jedná se o energetickou transformaci bez výrazných dopadů na ceny energie pro obyvatele uhelných regionů, zamezení depopulace v regionech, udržitelnou zaměstnanost a zvyšování kvality životního ovzduší a života v průmyslových regionech,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.

Hlavní misí sekretariátu bude shromažďování úspěšných projektů s pozitivním dopadem na transformaci krajů společně s přehledem finančních nástrojů, které regiony mohou v rámci přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku využít. Uhelné regiony budou moci s odborníky konzultovat své projektové záměry a řešit zdroj financování. Jedním z takových zdrojů bude například program LIFE nebo nově vznikající transformační fond pro uhelné regiony s alokací 5 miliard eur, který má zatím plnou podporu Evropské komise a Evropského parlamentu. Kraj se do Bruselu vydal za tento fond lobbovat i z toho důvodu květnových voleb do Evropského parlamentu, které mohou situaci ještě změnit.

Moravskoslezský kraj má v rámci transformace oproti ostatním uhelným regionům tu výhodu, že má funkční strategii Restrukturalizace - RE:START, což Evropská komise velmi oceňuje a dává kraj za vzor ostatním. Díky existenci strategie se již podařilo realokovat nevyčerpané prostředky z evropských operačních programů na témata, které kraj mohou posunout kupředu. Výzvy na nízkoemisní vozidla, na podnikatelské nemovitosti či infrastrukturu základních škol určené pouze pro strukturálně postižené regiony by měly řídící orgány vyhlásit do léta letošního roku. Další setkání uhelných regionů je plánováno na červenec 2019.


11. dubna 2019
frame-scrollup