Zpráva

Moravskoslezský kraj zavede jednotný personální a mzdový systém

Jednotný personální a mzdový systém pro svůj úřad a 220 příspěvkových organizací zavede Moravskoslezský kraj.

Pořídí ho díky 75,67milionové dotaci z Evropské unie, zbytek z celkové částky 84,08 milionu korun uhradí z krajského rozpočtu.

Moravskoslezský kraj je zřizovatelem 220 příspěvkových organizací. Tyto používají různé personální a mzdové systémy pro zpracování mezd a personalistiky. Jednotný informační systém by měl vyřešit problémy, které s sebou tato různorodost nese.

„Systém efektivně sjednotí personální a mzdové systémy, metodiku a výstupy. Zautomatizuje procesy snižující pracnost a chybovost při zpracování personálních a mzdových agend včetně centralizace správy systému a zabezpečení dat,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Moravskoslezský kraj požádal o finanční podporu na tento projekt prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci specifického cíle 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. Finanční podpora projektu byla schválena loni v prosinci, kraj v průběhu roku 2018 vyhlásí výběrové řízení na dodavatele systému tak, aby celý projekt byl ukončen do konce prosince 2019.

„Uplatňování principů korporátního řízení se stalo běžnou součástí každodenní praxe krajského úřadu a příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje. Je zcela běžné, že telefonujeme za výjimečné tarify, energie nakupujeme na burze, majetek je výhodně pojištěn korporátní smlouvou, spotřební a zdravotnický materiál včetně potravin a některých služeb nakupujeme ve vlastním e - shopu. Díky tomu neutratíme zbytečně za provoz 65 milionů korun ročně a tyto peníze můžeme smysluplněji investovat do správy veřejného majetku a rozvoje poskytovaných služeb občanům. Letos se soustředíme na zdokonalení a zkvalitnění existujících služeb a začneme postupně zavádět sofistikovanější a náročnější projekty,“ dodal ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.


19. ledna 2018
frame-scrollup