Zpráva

Náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška navštívil partnerský region

Vologodská oblast Ruské federace patří mezi dlouhodobé, stabilní a tradiční partnery Moravskoslezského kraje. Pravidelně se zástupci obou regionů zúčastňují akcí, které přesahují region a jsou mezinárodního charakteru.Jednou z takových je i každoroční mezinárodní veletrh „Ruský les“.

„Ruský les“, který se letos uskutečnil od 6. 12. do 8. 12. 2017 ve Vologdě. Veletrh je svým zaměřením orientován na lesní a dřevařský průmysl se zapojením IT a smart technologiích s důrazem na zavádění lesnické inovační politiky a celkově moderních technologií v rámci celého odvětví. Během svého dvoudenního programu se náměstek hejtmana kraje sešel s náměstkem gubernátora Vologodské oblasti Olegem Vasilevem, se kterým dlouze hovořil o dalším rozvoji a možnostech vzájemné spolupráce. Mezi předložené návrhy, které by se mohly v příštím roce realizovat, patří sportovní výměny hokejistů, pozvání a účast našich i ruských umělců na různé festivaly či zapojení se do turistických projektů. „Jsem přesvědčen, že společně najdeme možnosti dalšího rozvoje našich vztahů. Je to pro nás velmi motivační a navíc se spolupráce rozšíří i do dalších sfér. Určitě se budeme zabývat všemi předloženými návrhy a také z naší strany máme velké množství námětů“, dodal náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.

Další jednání bylo s výkonnou ředitelkou Asociace zdravých měst v Rusku paní Tatianou Šestakovou na téma zdravá města, jelikož náměstek Jan Krkoška je zodpovědným politikem za zdravá města v Moravskoslezském kraji. Vologodská oblast je de facto lídrem Asociace zdravých měst v Rusku, proto zástupce ruské „Asociace“ velmi zajímají naše zkušenosti z této oblasti a jedním z hlavních bodů setkání byla právě výměna zkušeností a představení různých projektů, které se v rámci zdravých měst realizují v obou regionech.

frame-scrollup