Zpráva

Návštěva velvyslanců v kraji

V uplynulém týdnu postupně navštívili Moravskoslezský kraj velvyslanci Španělska a Rumunska. V pondělí 1. dubna se hejtman setkal s velvyslancem Španělského království v ČR J. E. Angel Lossado Torres-Quevedem a ve čtvrtek 4. dubna 2019 přijal rumunskou velvyslankyni J. E. Carmen Lilianu Burlacu.

Oba velvyslanci se zajímali o transformaci našeho regionu v souvislosti s útlumem těžby uhlí a orientací na těžký průmysl. Hejtman velvyslancům představil měnící se strukturu regionu, který je v současné době silně orientován na automobilový průmysl, ale i IT sektor. Zavádění informačních technologií v průmyslové výrobě v kontextu průmyslu 4.0, digitalizace, mechatronika a nově i Energie 4.0 jsou témata, kterým je věnována pozornost nejen vedením kraje, ale i firem. Velmi důležitá je změna vzdělávacího systému, jenž se musí postupně přizpůsobit, aby mohl držet krok nejen z hlediska počtu studentů, ale zejména obsahu výuky. V regionu se zkouší prvky duálního vzdělávání, ve kterém firmy úzce spolupracují se specializovanými středními školami i jednotlivými fakultami vysokých škol. Moravskoslezský kraj zároveň výrazně investoval do moderního vybavení laboratoří a dílen škol. Do konce roku 2018 realizoval kraj řadu projektů z oblasti školství za více než 85 milionů korun. Zapojené školy tak mají nové IT učebny, jazykové učebny, laboratoře technických měření, laboratoře pro výuku Průmyslu 4.0 a nové dílny vybavené CNC stroji.

Rumunská velvyslankyně by ráda posílila rumunsko-české bilaterální vztahy v ekonomické, politické, turistické a kulturní oblasti zejména na regionální úrovni. Španělský velvyslanec si pochvaloval fungování hladnovského gymnázia zaměřeného na výuku španělského jazyka, které navštívil. Rovněž zmínil program, který velvyslanectví aktuálně připravuje pro čerstvé absolventy španělských škol – „Pracuj v České republice“.

Hejtman v rámci obou jednání představil hlavní nástroje, které Moravskoslezský kraj používá při přeměně regionu, ať už se jedná o subjekty Moravskoslezské inovační centrum, Moravskoslezské investice a development, Pakt zaměstnanosti nebo identifikování strategických projektů kraje zařazených do RESTARTu - národního programu pomoci strukturálně postiženým regionům.

frame-scrollup