Zpráva

Návštěva z partnerské provincie Ťiangsu

V pondělí 29. října 2018 navštívila náš kraj delegace z partnerské provincie Ťiangsu (Jiangsu), které leží na východě Číny na pobřeží Jihočínského moře. Tato provincie má nejvyšší HDP na obyvatele ze všech čínských provincií a druhý nejvyšší celkový HDP po provincii Kuang-tung.

Čínskou delegaci, kterou vedla předsedkyně Provinčního výboru čínského lidového politického poradního shromáždění paní Huang Lixin, přijal 1. náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo za přítomnosti předsedy výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje Vladimíra Návrata, vedoucích odboru kultury a památkové péče a odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a ředitelky Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

Po krátkém hudebním úvodu, kdy na akordeonu zazněly variace na čínskou a českou lidovou píseň, se obě strany v průběhu jednání shodly na zintenzivnění spolupráce v oblasti kultury, která započala letos v dubnu účastí mladých čínských hudebníků na soutěži ProBohemia 2018, a v oblasti školství, kde vidí velkou perspektivu v oblasti výměn studentů odborných škol v oblasti gastronomie a hotelnictví. Kromě těchto dvou oblastí se bude spolupráce rozvíjet i v oblasti propojování západní a tradiční čínské medicíny, kdy v listopadu navštíví krnovskou a opavskou nemocnici delegace čínských lékařů z Nemocnice tradiční čínské medicíny ve městě Sučou.

frame-scrollup