Zpráva

Nej ženou regionu za Moravskoslezský kraj se stala Bohdana Pufferová

Pomáhá lidem v nouzi, pečuje o hendikepované a pořádá charitativní akce. V hlasování veřejnosti obdržela v konkurenci dalších devíti finalistek z Moravskoslezského kraje nejvíce hlasů.

Slavnostní předání ceny Žena regionu se uskutečnilo v pondělí 23. září v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Ocenění Bohdaně Pufferové předal za přítomnosti zástupců soutěže a partnerů hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a zakladatelka projektu Žena regionu Denisa Kalivodová. Slavnosti byly přítomny také finalistky regionálního kola.

„Moravskoslezský kraj je plný schopných a talentovaných podnikatelů, vědců, umělců a dalších zajímavých osobností. Samozřejmě jsou mezi nimi ženy, na které má upozornit ocenění Žena regionu. Vloni titul v našem kraji získala zakladatelka vzdělávacího střediska v Bruntále, které lidem z okolí nabízí vzdělávání. I letošní vítězka je pro své okolí nesmírně důležitá a inspirativní. Dokazuje, že titul Žena regionu cílí více než na výkon na osobní přístup a motivuje ke společenské odpovědnosti,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal, že výherkyni drží palce do celostátního kola, kde bude reprezentovat Moravskoslezský kraj.

Vítězka ceny Žena regionu v Moravskoslezském kraji Bohdana Pufferová pracuje jako poradkyně pro českou ekologickou drogerii. Dále působí jako dobrovolnice v organizaci Adra, která pomáhá lidem v nouzi. Již třetím rokem se navíc věnuje hendikepovaným lidem v centru ambulantních a sociálních služeb Santé. Za klienty pravidelně dochází na muzikoterapii, kde s nimi zpívá a hraje na hudební nástroje. Uspořádala i charitativní koncert na podporu postižené dívky a zapojila se do projektu Save food, jehož prostřednictvím dováží jídlo z restaurací do azylového domu. Bohdana neváhá ani uspořádat dobročinnou sbírku nebo se účastnit charitativního běhu. Veškeré aktivity spojené s charitou dělá dobrovolně a ve svém volném čase.

Bohdana Pufferová postupuje do národního kola soutěže Žena regionu, kde si prvenství odnese ta z krajských vítězek, která v hlasování veřejnosti obdržela absolutně nejvyšší počet hlasů. Vyhlášení celostátní vítězky se bude konat 30. října 2019 v Senátu Parlamentu ČR.

Finalistky 10. ročníku za Moravskoslezský kraj:

Leona Banková
Leona je spoluzakladatelkou DANCE STUDIO OSTRAVA a již 20 let působí jako trenérka, choreografka, organizátorka. Pracuje a ovlivňuje děti od nejútlejšího věku až po výkonnostní tanečníky tanečního vrcholového sportu, neúnavně rozdává optimismus, smajlíky a také něžné taneční pohlazení všem svým svěřencům.

Dolores Czudková
Dolores poskytuje více než 250 osobám se zdravotním znevýhodněním možnost pracovní realizace, a především aktivního sociálního života v sociálním podniku Ergon. Montážní a kompletační hala, praní, mandlování, ruční žehlení, úklidové služby, vzdělávací aktivity, rekvalifikační kurzy, poradenství. Zákazníci poznali, že kvalitní práci dokáže pod vedením trpělivého šéfa odvést každý.

Věra Fryzová
Věra je tetou v Dětském domově SRDCE v Karviné. Zasvětila svůj život práci s dětmi, jejichž rodiče se nemohou, neumějí nebo nechtějí o vlastní děti postarat. Děti ji navštěvují i doma, kde je seznamuje s chodem domácnosti rodiny, a péčí o handicapovanou dceru. Mimo práci vede taneční hodiny pro dospělé a s dětmi z DD SRDCE pravidelně nacvičuje taneční vystoupení.

Blanka Gil Carlsson
Blanka bydlí a charitativní činností působí v Opavě a okolí. Její manželství je smíšené – mezinárodní, a z toho plynou její bohaté zkušenosti s odlišnými kulturami. Jako ryba ve vodě se cítí ve společenství cizích kultur, v nichž šíří atmosféru bezpodmínečného přijetí, úcty a respektu k odlišnostem.

Dagmar Knýblová
Dáša je zakladatelka ženského volnočasového spolku Alma Mater v Bohumíně. Spolek sdružuje ženy napříč ekonomickým, věkovým, politickým i zájmovým spektrem tak, aby se vzájemně obohacovaly o své zkušenosti, našly nová přátelství, vzdělávaly se. Pro Český národní registr dárců dřeně například pravidelně pořádají nábory a hledají nové potenciální dárce kostní dřeně.

Edita Kozinová
Rodinné a komunitní centrum Chaloupka založila Edita před 15 lety s dvěma kamarádkami na mateřské dovolené. Nechtěly sedět doma. Naopak, chtěly potkávat i jiné matky s dětmi a společné vytvářet aktivity, kterých se mohou zúčastnit jakékoli věkové kategorie. Chaloupka stala jednou z nejvýznamnějších a největších organizací svého druhu v Ostravě.

Bohdana Pufferová
Bohdana je dobrovolnicí v Adře a třetím rokem se věnuje i postiženým lidem v Santé – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb. Za klienty pravidelně dochází na muzikotreapii, kde s nimi zpívá a hraje na hudební nástroje. Společně s nimi uspořádala charitativní koncert na podporu postižené dívky a nyní chystá další (ještě větší) koncert pro sedmiletou nemocnou holčičku.

Olga Rosenbergerová
Olga založila Asociaci TRIGON, jíž je dodnes ředitelkou. V průběhu let se pod jejím vedením stala největším poskytovatelem pracovních rehabilitací pro handicapované osoby v České republice. V roce 2012 otevřela také svůj sociální podnik Mléčný bar NAPROTI v historickém centru města – bezbariérová provozovna s letní zahrádkou, dětským koutkem a neotřelou obsluhou vám připraví výbornou kávu i něco k zakousnutí ze surovin od místních dodavatelů.

Zuzana Rosová
Všechno Zuzanino úsilí směřuje od dětství k posilování hodnoty místní komunity jako přátelského místa pro všechny. Otevřela Rodinné centrum Mozaika. místo pro rodiny napříč generacemi, kde se mohou rodiny společně setkávat, vzdělávat, sdílet, rozvíjet a trávit smysluplně volný čas. Navštěvuje děti v novojičínské nemocnici a ve spolupráci s místním OSPODEM realizuje sbírku pro ohrožené děti.

Zuzana Samara
Zuzana je zakladatelkou nadačního fondu Bez domova. Jeho snahou je propojovat neziskové organizace a další jedince, kteří chtějí pomáhat lidem bez domova. Zuzana se prostřednictvím nadačního fondu snaží pomáhat lidem bez domova postavit se na vlastní nohy, hledá pro ně uplatnění ve společnosti a zajišťujeme prostředky na uhrazení jejich mzdy, díky které dokáží být opět soběstační.

O soutěži

Celostátní soutěž Žena regionu je určena všem ženám, jež svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení. Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů ČR. Vyhlašovatelem soutěže je od roku 2009 společnost Prime Communications, s. r o.


23. září 2019
frame-scrollup