Zpráva

Opolské vojvodství (Województwo Opolskie)

Stát: Polská republika
Poloha: jih Polska, hranice s Českou republikou
Rozloha: 9 411,87 km² (nejmenší region v Polsku)
Počet obyvatel: 1 004 400 obyvatel (údaj k roku 2013)
Hl. město: Opole (120 000 obyvatel)
Další města: Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Prudnik, Brzeg
Administrativní členění regionu: 11 okresů tzv. powiatů
Hlavní představitel regionu: Andrzej Buła (máršálek/marszałek), Adrian Czubak (vojvoda/wojewoda)
Významná/strategická odvětví: zemědělství, stavebnictví, chemický a dřevozpracující průmysl (výroba nábytku, papírenství), motorový průmysl, sklářská výroba a výroba keramiky, naleziště minerálů

Spolupráce s Opolským vojvodstvím:

Dne 10. 6. 2008 byla v Prudniku podepsána Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci při záchranářských pracích mezi MSK, Hasičským záchranným sborem MSK, Opolským vojvodstvím a Státní požární ochranou v Opoli, která má stejný charakter jako stejnojmenná dohoda uzavřená se Slezským vojvodstvím.

Mimo výše uvedenou dohodu se s Opolským vojvodstvím uskutečňovala řada projektů, které souvisejí s přeshraniční spoluprací (zejména s operačním programem přeshraniční spolupráce Polská republika – Česká republika) a uskupením ESÚS Tritia, jehož bylo Opolské vojvodství členem. Opolské vojvodství je také je partnerem v mnoha projektech financovaných z evropských fondů. Tato mohostranná spolupráce byla 15. září 2017 dovršena v Ostravě slavnostním podpisem Dohody o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Opolským vojvodstvím.

Dohoda byla podepsána maršálkem Opolského vojvodství panem Andrzejem Bułou a hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem.

Zajímavé odkazy:

frame-scrollup