Zpráva

Oslava 100. výročí založení Československé republiky v partnerském regionu Grand Est

Dne 1. června 2018 se delegace z Moravskoslezského kraje v čele s 1. náměstkem hejtmana kraje Lukášem Curylem zúčastnila vzpomínkového pietního aktu v obci Darney, která leží v partnerském francouzském regionu Grand Est.

Každým rokem se 30. června v tomto městě koná vzpomínkový pietní akt k výročí československých legií. Na pláních u městečka Darney se totiž přesně před 100 lety formovaly československé legie a 30. červena 1918 tady nastoupilo okolo 6000 vojáků Československé střelecké brigády, aby jim byl předán bojový prapor. Stará radnice v Darney dnes hostí francouzsko-československé muzeum, ve kterém je uchováno mj. prohlášení o vzniku nezávislého československého státu a další předměty a listiny úzce spojené s historií Československa. Vzhledem k 100. výročí založení Československé republiky je zde letos organizováno hned několik událostí (koncerty, vojenská výstava, gastronomické ochutnávky) spojených s představením české a slovenské kultury městu Darney, které je s historií Československa úzce spojeno.

Delegace MSK navštívila nejen toto muzeum, ale byla přijata také na radnici městečka Darney. První náměstek L. Curylo jednal se starostou – Yves Desvernem, místostarostou Régisem Belgeri a prezidentem Komise pro partnerství s jinými městy a regiony Jean-Marcem Bouschbacherem. Dalším místem, které delegace nemohla v Darney vynechat, je památník tábora Kléber, kde se první náměstek symbolicky poklonil československé střelecké brigádě a položil k pomníku kytici s trikolórou. Připomněli jsme si tak významnou úlohu Francie při vzniku a upevňování naší státnosti po roce 1918.

Souběžně probíhajícím programem byl řemeslný trh, taktéž konaný v Darney. Za účasti starosty a zastupitelů města, regionální radní paní Adamové a departementních radních paní Thiebaut-Gaude a pana Roussela a náměstka hejtmana Lukáše Curyla byl tento trh dne 2. června 2018 slavnostně zahájen. Moravskoslezský kraj využil příležitost na tomto trhu ukázat výstavu fotografií nejpozoruhodnějších míst MSK, ale také prezentoval naše regionální produkty jako např. Štramberské uši, Marlenku, Kofolu a další. K tomu všemu navíc hrála a zpívala naše cimbálová muzika z Kozlovic.

Úspěšná prezentace našeho kraje v Darney tak dále rozvinula vztahy s partnerským regionem Grand Est.


11. června 2018
frame-scrollup