Zpráva

Osobností Moravskoslezského kraje se stal politický vězeň Luděk Eliáš

Hejtman kraje předal tradiční Ceny za společenskou odpovědnost.

V rámci slavnostního večera také vůbec poprvé vyhlásil Osobnost Moravskoslezského kraje. Ocenění získal Luděk Eliáš, který je kromě svého uměleckého působení významným bojovníkem za svobodu. Přežil koncentrační tábor i pochod smrti a o svých zkušenostech předává svědectví, aby připomínal hrůznost totalitních režimů.

Ceny za společenskou odpovědnost byly v Moravskoslezském kraji předány už podeváté. Slavnostního večera se v úterý 15. května 2018 v Dole Hlubina v ostravských Dolních Vítkovicích zúčastnila kromě všech oceněných, představitelů kraje a hejtmana kraje také manželka prezidenta České republiky Ivana Zemanová. Kromě krátkého pozdravení v úvodu večera také společně s hejtmanem Ivo Vondrákem předala cenu Osobnost Moravskoslezského kraje.

„Možná jste si toho také všimli. V dnešní době se nebojíme dávat připomínky, poukazovat na problémy nebo vytýkat pochybení. Kritika se stala běžnou součástí naší společnosti. Ano, to je v pořádku. Ale nesmíme zapomínat chválit. A děkovat. Proto jsem velmi rád, že pravidelně oceňujeme firmy i obce, které nejsou lhostejné ke svému okolí. Dalo by se možná trošku nadneseně říct, že být společensky odpovědný je stav mysli a duše. Nejen, že přináší kus lidskosti lidem okolo, ale také pomáhá každému z nás vyrovnávat se s obtížemi, které život přináší,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák. Dodal, že nové ocenění Osobnost Moravskoslezského kraje má upozornit a vyzdvihnout mimořádné osobnosti a jejich aktivity. „Klíčem k úspěchu kraje jsou lidé - vzdělaní, pracovití a také správně motivovaní. Věřím, že toto ocenění takovým povzbuzením bude,“  řekl hejtman Ivo Vondrák.

Cenu za společenskou odpovědnost opět vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality České republiky. Ocenění má vyzdvihnout a poděkovat podnikatelským subjektům a organizacím za to, že dělají pro kraj a pro občany více, než jim ukládá legislativa. Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností.

V kategorii obcí s rozšířenou působností v soutěži o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017 zvítězilo město Vítkov, mezi ostatními obcemi si nejvyšší cenu odnesla obec Vrbno pod Pradědem. Z firem do padesáti zaměstnanců obsadil první místo Zámeček Petrovice. V kategorii do 250 zaměstnanců zvítězila společnost Marlenka international s. r. o. Absolutním vítězem v kategorii firem nad 250 zaměstnanců se stala společnost BROSE CZ. V kategorii „organizace veřejného sektoru“ získaly 1. místa organizace MENS SANA z.s. (podkategorie do 50 zaměstnanců) a Domov Vesna v Orlové (podkategorie nad 50 zaměstnanců). V letošním roce bylo poprvé uděleno také čestné uznání odborné hodnotící komise. Získal jej spolek Počteníčko.

Anketa Osobnost Moravskoslezského kraje byla letos vyhlášena poprvé. Občané kraje nominovali celkem 53 osobností, z nichž odborná hodnotící komise vybrala vítěze. Stal se jím Luděk Eliáš, český herec, režisér, divadelní ředitel, scenárista, publicista a moderátor. Byl vězněn v koncentračním táboře, účastnil se pochodu smrti, po srpnových událostech roku 1968 se podílel na svobodném pookupačním vysílání ostravského Českého rozhlasu. Je členem Českého svazu bojovníků za svobodu, mimo jiné se věnuje práci s mládeží. Své zkušenosti vypráví věrohodně a lidsky, tím dokáže mládež oslovit a vést k zamyšlení nad hrůznými činy totalitních režimů.

Vítězové obdrželi plastiku „Stabilitate Mentis“, která byla vytvořena ostravským sochařem Janem Šnébergerem k příležitosti předávání Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 2017. Je vytvořena z čirého křišťálu a leštěné mosazi. Svým tvaroslovím odkazuje k symbolu vah, které jsou atributem spravedlnosti a neměnné hodnoty. Sérii Stabilitate Mentis III tvoří 7 ručně vyráběných artefaktů. Každý kus se od druhého liší v drobných detailech, což podtrhává jejich jedinečnost.

Strom- cenu pro vítěze ankety Osobnost Moravskoslezského kraje vytvořili studenti a pedagogové dvou ostravských škol, Střední odborné školy umělecké a gymnázia a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Kmen stromu je symbolem stability a historie regionu, koruna stromu symbolizuje jeho růst, „košatost“ a pestrost. Výtvarný návrh ceny zpracoval Karel Ohera, student Střední odborné školy umělecké a gymnázia pod odborným dohledem Petra Gerycha. Bronzový odlitek zhotovil Václav Merta, student oboru Moderní metalurgické technologie VŠB – TU, odborný dohled poskytl Petr Lichý.

Vítězové soutěže Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost
za rok 2017:

kategorie „podnikatelské subjekty (firmy)“:

firmy do 50 zaměstnanců

1. místo - Zámeček Petrovice, a.s.

2. místo – 3. místo – Automaty Kavamat Vending s.r.o., TELE DATA SYSTÉM, spol. s.r.o.

firmy do 250 zaměstnanců

1. místo – MARLENKA international s.r.o.

2. místo – Technické služby Opava s.r.o.

3. místo – Residomo, s.r.o.

firmy nad 250 zaměstnanců

1. místo - Brose CZ, spol. s r.o.

2. místo – 3. místo – Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Karvinská hornická nemocnice a.s.

kategorie „obce“:

obce s rozšířenou působností

1. místo - Město Vítkov

2. místo - Město Nový Jičín

3. místo - Město Kopřivnice

ostatní obce

1. místo – Město Vrbno pod Pradědem

2. místo – Otice

3. místo – Město Studénka

Kategorie „organizace veřejného sektoru“:

organizace veřejného sektoru do 50 zaměstnanců

1. místo – MENS SANA z.ú.

2. místo – Kulturní zařízení Ostrava-Jih

3. místo – Družstvo Naproti

organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců

1. místo – Domov Vesna, příspěvková organizace

2. místo – 3. místo – Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o. a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Kdo jsou letošní vítězové:

Zámeček Petrovice se pravidelně zapojuje do několika významných projektů, které přispívají k rozvoji služeb občanům v kraji. Vysoké hodnocení získali zejména za ekonomickou a environmentální odpovědnost. Zámeček Petrovice podporuje mobilní hospic Ondrášek v Ostravě, spoluorganizuje dětský den pro děti z dětského domova v Ostravě, přispívá na sponzorské dary na plesy a pobyty ve wellness centru pro dobrovolné hasiče z Ostravy. Zámeček Petrovice je držitel ocenění Grand Restaurant za roky 2013-2018

Společnost MARLENKA international vyniká vysokou sociální odpovědností vůči zaměstnancům, konkrétně zajištěním technologie pro minimalizaci fyzicky náročné práce. Svými výrobky podporuje školy, dětské domovy a zájmová sdružení. Marlenka international pořádá cukrářské soutěže pro školy Marlenka cup a řízené exkurze spojené s ochutnávkou výrobků pro širokou veřejnost.

Brose CZ, spol. s r.o. se zapojila do pilotního ověřování v projektu „Duální vzdělávání v MSK“, poskytováním odborných praxí pro učně napomáhá zvyšování úrovně vzdělávání v kraji. Brose CZ poskytuje velkou podporu zaměstnancům v oblasti spokojenosti, poskytovaných benefitů a v osobním rozvoji. Společnost je velmi úzce propojená s místní komunitou, investuje do rekonstrukce škol, oprav či budování místních komunikací, dětských hřišť a cyklostezek.

Město Vítkov disponuje velkou sociální odpovědností, co se týče obyvatelů města i zaměstnanců úřadu. Občané mohou využívat aplikaci Mobilní rozhlas, prostřednictvím kterého jsou zaregistrovaným občanům zasílány e-mailové zprávy, SMS zprávy, aplikace pro mobilní telefon. Informace se týkají krizových situací, nabídky volnočasových aktivit, ztrát a nálezů, informací úřadu a podobně. Jedním z projektů je například realizace semináře „Akademie rad – aneb aby záda nebolela“.

Město Vrbno pod Pradědem vyniká vysokou environmentální zodpovědností. Do této oblasti spadá například třídění odpadů, zateplování budov nebo využívání ekologicky šetrných spotřebičů. Obyvatelé města se aktivně zapojili do projektu „Ukliďme Česko“ nebo v klubu Klubíčko, které sdružuje děti s handicapy. Důležitá je také realizace projektu Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku.

Organizace MENS SANA v minulém roce podporovala při pracovních činnostech 93 lidí s duševním onemocněním a kognitivním deficitem. Také se zapojila do pilotního projektu Moravskoslezského kraje „Podpora osob s duševím onemocněním prostřednictvím peer konzultantů II“. Mezi důležité aktivity patří dále provozování Centra plánování paměti a akce na podporu duševního zdraví s názvem „CRAZY FEST“. Mens Sana založila samostatný sociální podnik BOTUMY, díky kterému organizace nebude závislá pouze na státních dotacích.

Domov Vesna přispívá k rozvoji kvality životy seniorů v domově, ve městě a celém regionu. V rámci projektů spolupracuje s okolními domovy, klubem seniorů, dobrovolnickou organizací ADRA, mateřskými školami, základními školami a řadou dalších organizací. Také se aktivně zapojuje do dění komunitního plánování města Orlová. Pro klienty je zřízena reminiscenční místnost, která slouží k prožívání vzpomínek. Domov využívá externího hodnocení kvality E – Qalin.

Spolek Počteníčko získal čestné uznání poroty Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za mimořádný projekt, který spojuje lidi napříč generacemi. Podstatou projektu jsou návštěvy seniorů v nemocnicích, kde dětským pacientům předčítají a tráví s nimi čas. Záměrem je ukázat, jak mohou senioři pomáhat jiným a tím i sami sobě. Pamatují také na oblast zdraví a zdravého stárnutí a vzdělávání seniorů. Volnočasové aktivity jim pomohou vrátit pocit užitečnosti a pomohou jim ve větší míře zapojit se do dění kolem sebe.

Medailonek o panu Luďku Eliášovi
-český herec, režisér, divadelní ředitel, scenárista, publicista a moderátor.

Luděk Eliáš se narodil 29. června 1923 ve Slaném. V únoru 1942 byl deportován do ghetta v Terezíně. Odtud transportem do vyhlazovacího tábora v Osvětimi, později do Sachsenhausenu. Přežil koncentrační tábory, letecké nálety i pochod smrti. Dnes žije s rodinou v Klimkovicích. Po válce se začal Luděk Eliáš profesionálně věnovat divadlu, které začal hrát již v Terezíně. Působil ve Slaném, Písku a Českých Budějovicích, v roce 1956 zakotvil natrvalo v Ostravě, kde se stal ředitelem Divadla Petra Bezruče. Začal pracovat i v rozhlase jako moderátor a šéfredaktor. V srpnu 1968 se podílel na svobodném pookupačním vysílání Českého rozhlasu, které do historie vstoupilo jako „osm dní Ostravského rozhlasu“. Od 21. do 28. srpna vysílal ostravský rozhlas necenzurované a pravdivé informace o aktuálním dění. Následky byly kruté a Luděk Eliáš musel rozhlas opustit. Zahrál si ve filmech Jsem nebe (1970), Sedm havranů (1967), Píseň o lítosti (1999), Návrat ztraceného ráje (1999), ale třeba také Kletba Bratří Grimmů. O jeho životních osudech natočil režisér Petr Lokaj v roce 2008 televizní dokument Osud č. A2026, v roce 2012 se stal pátým laureátem Ceny Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě, kterou uděluje občanské sdružení PANT u příležitosti Dne lidských práv. Portrétní dokument s názvem Holocaust v životě Luďka Eliáše režisérek Kláry Řezníčkové a Moniky Horsákové získal spolu s dalším snímkem o Janu Zajícovi první cenu v sekci Člověk a společnost na mezinárodním filmovém festivalu Ekofilm v roce 2012. Jeho příběhu se věnuje také dokument s názvem Holocaust v Čechách a na Moravě. Luděk Eliáš se mimo jiné celoživotně věnuje práci s mládeží, předává svá svědectví v rámci projektu Příběhy bezpráví Jeden svět na školách od organizace Člověk v tísni. Své zkušenosti a moudra vypráví věrohodně a lidsky, tím dokáže mládež oslovit a vést k zamyšlení nad hrůznými činy totalitních režimů. Jeho nominaci navrhla ředitelka základní školy v Klimkovicích, paní Mgr. Miroslava Hoňková, která je společně s dalšími občany Klimkovic pyšná na to, že pan Eliáš bydlí v jejich městě a vydává tato svědectví.


15. května 2018
frame-scrollup