Zpráva

Podniky z kraje navazovaly spolupráci v Rusku

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, Generálním konzulátem ČR v Petrohradu a Obchodní a průmyslovou komorou ve Vologdě a Petrohradu uspořádala ve dnech 3. – 6. 12. 2019 čtyřdenní podnikatelskou misi do Ruska.

Zástupci českých firem z našeho kraje absolvovali v rámci svého programu exkurzi do vybraných ruských podniků, navštívili mezinárodní veletrh Ruský les ve Vologdě a zúčastnili se oficiálního přijetí české delegace v Administraci Leningradské oblasti. Hlavním cílem mise byla účast na Českém fóru, které proběhlo v sídle Obchodní a průmyslové komory ve Vologdě a na Podnikatelském fóru na Generálním konzulátu v Petrohradu. Na obou akcích byl prezentován obchodní potenciál jednotlivých regionů obou zemí včetně možných obchodních a investičních příležitostí a bylo představeno 10 českých firem, jejichž zástupci byli osobně přítomni, případně byli na misi zastoupeni Krajskou hospodářskou komorou MSK.

Vyvrcholením cesty do Ruska byla dvoustranná jednání českých a ruských partnerů. V průběhu mise takto proběhlo téměř 60 dvoustranných jednání s ruskými partnery, na kterých byly probrány možnosti vzájemné spolupráce. Některá jednání byla dovršena konkrétními dohodami o započetí obchodních vztahů.

frame-scrollup