Zpráva

Radní kraje v Havířově navázali na tradiční výjezdy

Díky pravidelným návštěvám různých koutů regionu se mohou radní Moravskoslezského kraje blíže seznámit s důležitými tématy dané oblasti. Členové rady kraje v úterý 12. června 2018 jednali se členy Rady města Havířov. Během celodenní návštěvy se setkali i se zástupci spolků a starosty okresu Karviná.  

Zástupci Havířova jednali s krajskými radními o plánované rekonstrukci vstupního vestibulu a šatny sester v havířovské nemocnici a případném nákupu nové zdravotnické techniky. Probíralo se také učňovské školství a jeho spolupráce se základními školami nebo rekonstrukce hřiště  Gymnázia na ulici Komenského a ZŠ Gorkého.

„Spoustu problémů nebo záležitostí, kterými se zabývají lidé a obce v celém Moravskoslezském kraji, musíme řešit u stolu, na krajském úřadě v Ostravě. Považuji za opravdu přínosné vyjíždět do regionu a seznámit se s nejrůznějšími tématy osobně. Během setkání se starosty a zástupci spolků se napřímo dozvídáme, co občany zaměstnává, v čem by potřebovali podpořit, nebo co je naopak těší. Během diskuzí mohou vzniknout nápady či podněty, které by jen z emailové komunikace třeba nevyplynuly,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a dodal, že vždy vítá příležitost osobně prezentovat konkrétní plánované aktivity kraje.

Na Karvinsku kraj v roce 2018 počítá s investicemi do reprodukce majetku v celkové výši 390 milionů korun. Půjde nejen o rekonstrukce a opravy budov, ale i o novostavby. Prostředky půjdou do školství, zdravotnictví i sociální oblasti, kde bude letos například zahájena rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D v Novém domově v Karviné s vybavením za téměř 70 milionů. Dalším záměrem je pak rekonstrukce a výstavba Domova Březiny v Petřvaldu s předpokládanými náklady 210 milionů korun.

Do opravy silnic letos na Karvinsku poputuje přes 193 milionů korun. Kraj například plánuje rekonstrukci Lazecké ulice v Orlové, úsek Dělnické ulice v Havířově nebo opravu mostu nad železniční tratí v Havířově.

Kraj s pomocí evropských finančních zdrojů letos vybudoval nové kruhové objezdy a zrekonstruoval silnice v Horní Suché (II/475 a II/474). Letos bude také dokončena rekonstrukce silnice II/468 v Českém Těšíně s celkovými náklady přesahujícími 80 milionů korun.

„Krajské peníze na Karvinsku pomáhají i v oblastech životního prostředí, školství, sportu, kultury a památkové péče. Například v létě začne výstavba nového moderního sportovního centra v Havířově. Kraj přispěje na jeho parkoviště 4 miliony korun. Také chceme v Havířově podpořit vznik nových 136 lůžek pro seniory v domově se zvláštním režimem. Tato nová kapacita by pak měla být zahrnuta do krajské základní sítě sociálních služeb. Je potřeba, aby se region rozvíjel rovnoměrně. Snažíme se směřovat pozornost i finance nejen do krajského města, ale i do ostatních měst i malých obcí tak, aby se u nás lidem dobře žilo, v našem kraji zůstávali a cítili se tu dobře,“ uzavřel náměstek hejtmana pro investice Jaroslav Kania.


12. června 2018
frame-scrollup