Zpráva

Rok ve Francii

O co jde?

Středoškoláci z našeho kraje mohou odjet studovat na jeden školní rok na střední školu do Francie do regionu Grand Est (partnerský region Moravskoslezského kraje). Bydlí zpravidla na internátu, víkendy tráví v hostitelských rodinách. Ve Francii studují v 1. nebo 2. ročníku střední školy, absolvují předměty se svými francouzskými spolužáky a jsou taktéž hodnoceni. Koukni na hodnocení některých účastníků programu a dozvíš se více.

Rok ve Francii, to je unikátní možnost:

 • Vycestovat, poznat zemi a její kulturu
 • Zlepšit si francouzštinu a poznat francouzský vzdělávací systém
 • Získat zkušenost, osamostatnit se a naučit se zodpovědnosti
 • Navázat zajímavé kontakty se spolužáky, hostitelskými rodinami a profesory

Je program pro tebe? Na rok do Francie můžeš vyjet, pokud:

 • Je ti 15 - 17 let
 • Studuješ ideálně v 1. nebo 2. ročníku střední školy popř. v odpovídajících ročních víceletého gymnázia, jež je zařazeno do sítě škol MŠMT
 • Jsi občanem Evropské unie
 • Tvá francouzština je minimálně na úrovni A2, potvrzená úspěšným složením jazykové zkoušky DELF (nebo jsi v době přijímacího řízení na zkoušku DELF přihlášený/á)
 • Studuješ další cizí jazyk (angličtina, němčina, španělština)
 • Chceš skutečně odjet, poznávat nové lidi a věci, zlepšit si jazyky
 • Jsi samostatná/ý, máš smysl pro zodpovědnost a umíš se adaptovat na nové prostředí
 • Jsi odhodlaná/ý dohánět učivo z české školy a tvá rodina tě v rozhodnutí podporuje

Jdeš do toho?

Pokud jsi rozhodnutý/á, že chceš náš program zkusit, sleduj naše webové stránky nebo se informuj u svého vyučujícího francouzského jazyka, informace k dalšímu ročníku budou k dispozici v listopadu tohoto roku. Pro školní rok 2020-2021 je již příjem přihlášek ukončen.

Pohovor

Uchazeči, kteří pošlou včas kompletní přihlášky, budou pozváni na individuální pohovor. Ten proběhne na začátku dubna v Ostravě, přesné datum a místo konání bude jednotlivým uchazečům upřesněno. Na pohovor jsou přizváni i rodiče. Česko-francouzská komise během něj posuzuje zejména motivaci, schopnost zvládnout studium v zahraničí a jazykovou úroveň uchazečů. U pohovoru se také ptáme na studentovy preference ve vyučovaných předmětech.

Rozhodnutí

Nejpozději na konci dubna se dozvíš výsledky výběrového řízení. Během letních prázdnin se doladí detaily a v září nastupuješ na partnerské škole ve Francii.

Byl/a jsi vybrán/a na program Rok ve Francii?

Gratulujeme!

Výsledky znáš od června a máš tak celé letní prázdniny na to, aby ses připravil/a na odjezd. Zašleme ti všechny potřebné materiály týkající se tvé nové školy, ubytování, hostitelské rodiny a organizace školního roku.

Setkání v Ostravě

Na konci června budeš pozván/a do Ostravy na setkání se všemi ostatními vybranými středoškoláky. Dozvíš se, na co by sis měl/a dát před odjezdem pozor, kdo bude koordinátorem tvého studia na partnerské škole, na koho se obrátit v případě problémů atd. Rádi uvítáme i tvé rodiče.

Podpora financování

Studenti, kteří jsou do programu vybráni, mohou požádat Moravskoslezský kraj o poskytnutí dotace na financování části nákladů na studium ve Francii. Bližší informace obdrží vybraní kandidáti v červnu.

Harmonogram výběrového řízení

 • začátek ledna: zasílání přihlášek
 • konec února: konec přihlašování
 • březen: zaslání pozvánek na pohovor
 • duben: pohovory
 • konec dubna: výsledky pohovorů a čekací listina
 • květen/červen: přidělení hostitelské školy a hostitelské rodiny na víkendy
 • červen: setkání v Ostravě, podání žádosti o finanční podporu

Koordinátor programu

Mgr. Lucie Ševčíková
Tel.: 595 622 497
Mob.: 736 500 086
e-mail:

Další zajímavé informace najdeš na stránkách Francouzského institutu v Praze a sledovat můžeš také facebookové stránky programu.

frame-scrollup