Zpráva

Rok ve Francii

O co jde?

Středoškoláci z našeho kraje mohou odjet studovat na jeden školní rok na střední školu do Francie do regionu Grand Est (partnerský region Moravskoslezského kraje). Bydlí zpravidla na internátu, víkendy tráví v hostitelských rodinách. Ve Francii studují v 1. nebo 2. ročníku střední školy, absolvují předměty se svými francouzskými spolužáky a jsou taktéž hodnoceni. Koukni na hodnocení některých účastníků programu a dozvíš se více.

Rok ve Francii, to je unikátní možnost:

 • Vycestovat, poznat zemi a její kulturu
 • Zlepšit si francouzštinu a poznat francouzský vzdělávací systém
 • Získat zkušenost, osamostatnit se a naučit se zodpovědnosti
 • Navázat zajímavé kontakty se spolužáky, hostitelskými rodinami a profesory

Je program pro tebe? Na rok do Francie můžeš vyjet, pokud:

 • Je ti 15 - 17 let
 • Studuješ ideálně v 1. nebo 2. ročníku střední školy popř. v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia, jež je zařazeno do sítě škol MŠMT
 • Jsi občanem Evropské unie
 • Tvá francouzština je minimálně na úrovni A2, potvrzená úspěšným složením jazykové zkoušky DELF (nebo jsi v době přijímacího řízení na zkoušku DELF přihlášený/á)
 • Chceš skutečně odjet, poznávat nové lidi a věci, zlepšit si jazyky
 • Jsi samostatný/á, máš smysl pro zodpovědnost a umíš se adaptovat na nové prostředí
 • Jsi odhodlaný/á dohánět učivo z české školy a tvá rodina tě v rozhodnutí podporuje

Jdeš do toho?

Pokud jsi rozhodnutý/á, že chceš náš program zkusit, pošli nám nejdříve 6. ledna 2020 a nejpozději 29. února 2020 svou přihlášku obsahující následující dokumenty:

1) Elektronicky i poštou:

2) Pouze elektronicky (pdf)
 • Kopie vysvědčení za školní rok 2018/2019 a kopie vysvědčení za 1. pololetí 2019/2020
 • Kopie diplomu nebo osvědčení o úspěšném složení zkoušky DELF (minimální úroveň A2) nebo potvrzení o zapsání na zkoušku DELF Junior (pro úroveň A2 se koná 23. března 2020)

Kontaktní údaje

E-mail: lucie.sevcikova@msk.cz  
Adresa: Lucie Ševčíková, odbor kancelář hejtmana kraje, Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Pohovor

Uchazeči, kteří pošlou včas kompletní přihlášky, budou pozváni na individuální pohovor. Ten proběhne na začátku dubna v Ostravě, přesné datum a místo konání bude jednotlivým uchazečům upřesněno. Na pohovor jsou přizváni i rodiče. Česko-francouzská komise během něj posuzuje zejména motivaci, schopnost zvládnout studium v zahraničí a jazykovou úroveň uchazečů. U pohovoru se také ptáme na studentovy preference ve vyučovaných předmětech.

Rozhodnutí

Nejpozději 30. dubna 2020 se dozvíš výsledky výběrového řízení. Během května a června pro tebe budeme hledat francouzskou školu a hostitelskou rodinu na víkendy. O letních prázdninách se doladí detaily a na konci srpna můžeš vyrazit do Francie.

Byl/a jsi vybrán/a do programu Rok ve Francii 2020/2021?

Gratulujeme!

Na konci června už s jistotou víš, že v září začneš studovat ve Francii a máš tak celé letní prázdniny na to, aby ses připravil/a na odjezd. Školní rok ve Francii začíná v úterý 1. září 2020. Zašleme ti všechny potřebné materiály týkající se tvé nové školy, ubytování, hostitelské rodiny a organizace školního roku.

Setkání v Ostravě

Na konci června budeš pozván/a do Ostravy na setkání se všemi ostatními vybranými středoškoláky. Dozvíš se, na co by sis měl/a dát před odjezdem pozor, kdo bude koordinátorem tvého studia na partnerské škole, na koho se obrátit v případě problémů atd. Rádi uvítáme i tvé rodiče.

Podpora financování

Studenti, kteří jsou do programu vybráni, mohou požádat Moravskoslezský kraj o poskytnutí dotace na financování části nákladů na studium ve Francii. Bližší informace obdrží vybraní kandidáti v červnu.

Harmonogram výběrového řízení 2020

6. ledna 2020: začátek přihlašování
29. února 2020: konec přihlašování
březen 2020: zaslání pozvánek na pohovor
duben 2020: pohovory
30. dubna 2020: výsledky pohovorů a čekací listina
květen/červen 2020: přidělení hostitelské školy a hostitelské rodiny na víkendy
červen 2020: setkání v Ostravě, podání žádosti o finanční podporu

Další zajímavé informace najdeš na stránkách Francouzského institutu v Praze a sledovat můžeš také facebookové stránky programu.

frame-scrollup