Zpráva

Rozšíření služeb pracoviště Czech POINT

Na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje se rozšířily služby pracoviště Czech POINT o možnost kopírování, tj. zhotovení tiskové rozmnoženiny pro potřeby fyzické nebo právnické osoby pro její vlastní vnitřní potřebu.


28. listopadu 2018
frame-scrollup